1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Lịch công tác tuyển sinh đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012

  TT Nội dung công tác Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia Thời gian thực hiện
  1 Hội nghị Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng năm 2012 Bộ GD&ĐT Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ; các Bộ, Ngành hữu quan Tháng 02/2012
  2 Ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Bộ GD&ĐT Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ Tháng 02/2012
  3 Tập huấn công tác tuyển sinh, máy tính và đăng ký hộp thư điện tử Cục KTKĐCL Trưởng phòng GDCN / Khảo thí, / Đào tạo và chuyên viên máy tính của các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ Từ 05/3/2012 đến 08/3/2012 (Sẽ có giấy triệu tập của Bộ GD&ĐT)
  4 Các sở GD&ĐT tổ chức triển khai công tác tuyển sinh Các sở GD&ĐT Các phòng GDCN / Khảo thí và các trường THPT Trước 15/3/2012
  5 Các trường THPT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT. Các sở GD&ĐT thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT của thí sinh tự do Các trường THPT và các Sở GD&ĐT Các sở GD&ĐT Từ 15/3/2012 đến hết ngày 16/4/2012 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)
  6 Các trường ĐH, CĐ thu hồ sơ và lệ phí ĐKDT mã 99 Các trường ĐH, CĐ Từ 17/4/2012 đến hết ngày 23/4/2012 (không kết thúc trước hoặc sau thời hạn này)
  7 Các sở GD&ĐT bàn giao hồ sơ và lệ phí ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ. Các Sở GD&ĐT và các trường bàn giao lệ phí tuyển sinh cho Bộ GD&ĐT Cục KTKĐCL Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ - Tại Hà Nội: ngày 10/5/2012 - Tại TP.HCM: ngày 12/5/2012
  8 Các sở GD&ĐT truyền và gửi đĩa dữ liệu ĐKDT cho các trường ĐH, CĐ và Cục KTKĐCL Các sở GD&ĐT Cục KTKĐCL Các trường ĐH, CĐ Từ 7/5/2012 đến 11/5/2012
  9 Các trường ĐH, CĐ xử lý dữ liệu ĐKDT Các trường ĐH, CĐ Cục KTKĐCL Từ 14/5/2012 đến 31/5/2012
  10 Các trường ĐH có thí sinh thi tại các cụm thi, thông báo cho Hội đồng coi thi liên trường số lượng thí sinh của từng khối thi. Các trường ĐH Hội đồng coi thi liên trường Trước 25/5/2012
  11 Hội đồng coi thi liên trường thông báo cho các trường ĐH thứ tự phòng thi, địa điểm phòng thi và số lượng thí sinh mỗi phòng thi. Hội đồng coi thi liên trường Các trường ĐH Trước 31/5/2012
  12 Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị TS của các Sở GD&ĐT, các trường có tổ chức thi và kiểm tra các địa điểm sao in đề thi Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ Từ 01/6/2012 đến 25/6/2012
  13 Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT xúc tiến công tác chuẩn bị biên soạn đề thi. Cục KTKĐCL Các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ Tháng 5/2012
  14 Các trường ĐH, CĐ lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi cho các Sở. Gửi các trường không tổ chức thi dữ liệu ĐKDT của thí sinh có nguyện vọng học tại các trường này. Các trường ĐH, CĐ tổ chức thi Các sở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ không tổ chức thi Trước 01/6/2012
  15 Các sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi cho thí sinh Các sở GD&ĐT Hệ thống tuyển sinh của sở GD&ĐT Từ 01/6/2012 đến 8/6/2012
  16 - Thi ĐH đợt I: Khối A, A1, V - Thi ĐH đợt II: Khối B, C, D, N, H, T, R, M, K - Thi CĐ đợt III: các trường cao đẳng thi tuyển sinh Các trường ĐH, CĐ Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD&ĐT - 4/7 và 5/7/2012 - 9/7 và 10/7/2012 - 15 và 16/7/2012
  17 Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL Các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh Cục KTKĐCL Trước 10/8/2012
  18 Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi, công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Truyền và gửi đĩa dữ liệu kết quả thi về Cục KTKĐCL. Các trường CĐ có tổ chức thi tuyển sinh Cục KTKĐCL Trước 15/8/2012
  19 Gửi giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ, phiếu báo điểm của thí sinh và dữ liệu kết quả thi cho các trường không tổ chức thi tuyển sinh và hệ CĐ của các ĐH, trường ĐH Các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi tuyển sinh Cục KTKĐCL, các trường không tổ chức thi tuyển sinh Trước 15/8/2012
  20 Xử lý dữ liệu, công bố điểm sàn, kết quả thi của thí sinh trên mạng intenet và trên các phương tiện thông tin đại chúng Ban chỉ đạo TS của Bộ GD&ĐT Hội đồng điểm sàn Trước 15/8/2012
  21 Các trường ĐH, CĐ công bố điểm trúng tuyển, gửi Giấy chứng nhận kết quả thi, Phiếu báo điểm, giấy báo trúng tuyển cho các sở GD&ĐT, để các sở GD&ĐT gửi cho thí sinh. Các trường ĐH, CĐ Các sở GD&ĐT Từ ngày 20/8/2012
  22 Các trường ĐH, CĐ còn chỉ tiêu thông báo điều kiện xét tuyển và tổ chức xét tuyển. Các trường ĐH, CĐ Các sở GD&ĐT Từ ngày 21/8/2012 đến hết ngày 30/11/2012
  23 Các trường ĐH, CĐ, các sở GD&ĐT báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 về Bộ. Các trường ĐH, CĐ Các sở GD&ĐT Chậm nhất ngày 31/12/


  Nguồn: Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT
   


  Mr.Hanhphuc thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP