LẤY LẠI KHOẢN TIỀN CHO VAY

TieuTienNu123

Thành viên mới
Tham gia
29/2/2016
Bài viết
10
Tôi có một vấn đề muốn nhờVăn phòng Luật sư Nhân Luậttư vấn giúp:

Tôi có cho bà Nguyễn Thị V mượn số tiền 500 triệu, bà V muốn dùng thửa đất số 3 tại đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP HCM để thế chấp. Chúng tôi đã đăng ký giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ mà bà V vẫn không hiện việc chi trả. Sau khi thỏa thuận và gia hạn trả nợ nhiều lần bà V vẫn không chịu trả nợ. Mong Văn phòng Luật sư Nhân Luật tư vấn cho tôi biết phải làm sao để đòi lại khoản tiền đã cho vay.

Trả Lời:

Văn phòng Luật sư Nhân Luật xin tư vấn cho chị như sau:

Tài sản thế chấp là thừa đất số 3, chị có thể xử lý theo phương thức mà hai bên đã thỏa thuận từ trước. Nếu không có thỏa thuận khác thì chị có thể tiến hành các cách thức sau:

a) Bán đấu giá tài sản;

b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

Số tiền bán được sẽ được trừ vào khoản nợ 500 triệu. Nếu số tiền bán thửa đất lớn hơn 500 triệu thì sẽ được trả lại cho chi V sau khi trừ đi các chi phí cần thiết. Nếu số tiền bán thửa đất nhỏ hơn 500 triệu, chị có quyền tiếp tục đòi chị V phần còn thiếu.

Tham khảo 1 số Điều luật sau trong Bộ Luật Dân Sự 2015

Điều 303. Phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

1. Bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm có quyền thỏa thuận một trong các phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau đây:

a) Bán đấu giá tài sản;

b) Bên nhận bảo đảm tự bán tài sản;

c) Bên nhận bảo đảm nhận chính tài sản để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm;

d) Phương thức khác.

2. Trường hợp không có thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tài sản được bán đấu giá, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Điều 304. Bán tài sản cầm cố, thế chấp

1. Việc bán đấu giá tài sản cầm cố, thế chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

2. Việc tự bán tài sản cầm cố, thế chấp của bên nhận bảo đảm được thực hiện theo quy định về bán tài sản trong Bộ luật này và quy định sau đây:

a) Việc thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản được thực hiện theo quy định tại Điều 307 của Bộ luật này;

b) Sau khi có kết quả bán tài sản thì chủ sở hữu tài sản và bên có quyền xử lý tài sản phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua tài sản.


Điều Điều 307. Thanh toán số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

1. Số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên quy định tại Điều 308 của Bộ luật này.

2. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì số tiền chênh lệch phải được trả cho bên bảo đảm.

3. Trường hợp số tiền có được từ việc xử lý tài sản cầm cố, thế chấp sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố, thế chấp nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là nghĩa vụ không có bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bổ sung tài sản bảo đảm. Bên nhận bảo đảm có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ được bảo đảm phải thực hiện phần nghĩa vụ chưa được thanh toán.

Liên hệ ngay 090.990.1973 – Văn phòng Luật sư Nhân Luật để được tư vấn chi tiết hơn.
 
Top