LAST CHRISTMAS - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
997
LAST CHRISTMAS
George Michael - 1984


Last Christmas, I gave you my heart
Giáng Sinh nào, anh trao trọn trái tim
But the very next day you gave it away
Nhưng chính ngày hôm sau, em đem vứt bỏ
This year, to save me from tears
Giáng Sinh nay, để ngăn dòng lệ nhỏ
I'll give it to someone special
Anh gửi tình cho ai đó riêng anh

Last Christmas, I gave you my heart
Giáng Sinh nào, anh trao trọn trái tim
But the very next day you gave it away
Nhưng chính ngày hôm sau, em đem vứt bỏ
This year, to save me from tears
Giáng Sinh nay, để ngăn dòng lệ nhỏ
I'll give it to someone special
Anh trao tình cho người của riêng anh

Once bitten and twice shy
Vỡ một lần đâm sợ cành cong
I keep my distance
Cố ở xa không dám đến gần
But you still catch my eye
Nhưng sao vẫn không rời mắt khỏi
Tell me, baby
Em nói đi nhỏ
Do you recognize me?
Có còn nhận ra anh?
Well, it's been a year
Quẩn quanh đã một năm trôi
It doesn't surprise me
Thôi còn chi ngạc nhiên nữa
(Merry Christmas!) I wrapped it up and sent it
Mừng Giáng Sinh! Tíu tít gói quà gửi tặng
With a note saying, "I love you," I meant it
Với dòng đăng ngỏ lời, “Anh thương em,” tận đáy lòng
Now, I know what a fool I've been
Xong mới biết chao ôi ngốc ơi là ngốc
But if you kissed me now
Nhưng nhỡ em hôn anh bây giờ
I know you'd fool me again
Em lại hóa anh khờ ngơ khờ ngẫn

Last Christmas, I gave you my heart
Giáng Sinh nào, anh trao trọn trái tim
But the very next day you gave it away
Nhưng chính ngày hôm sau, em đem vứt bỏ
This year, to save me from tears
Giáng Sinh nay, để ngăn dòng lệ nhỏ
I'll give it to someone special
Anh gửi tình cho ai đó riêng anh

Last Christmas, I gave you my heart
Giáng Sinh nào, anh trao trọn trái tim
But the very next day you gave it away
Nhưng chính ngày hôm sau, em đem vứt bỏ
This year, to save me from tears
Giáng Sinh nay, để ngăn dòng lệ nhỏ
I'll give it to someone special
Anh trao tình cho người của riêng anh

A crowded room, friends with tired eyes
Bạn bè đông trong hí phòng mắt mỏi
I'm hiding from you, and your soul of ice
Anh trốn khỏi em và băng giá tâm hồn
My god, I thought you were someone to rely on
Trời ạ, anh trộm nghĩ em là nguồn nương tựa
Me? I guess I was a shoulder to cry on
Anh? anh đoán anh rộng bờ vai để dựa vào

A face on a lover with a fire in his heart
Sắc diện của người trộm yêu thoáng hiện lửa tình trong dạ
A man under cover but you tore me apart
Mặt nạ của kẻ yêu thầm nhưng em lột toạc nó ra
Now, I've found a real love you'll never fool me again
Giờ anh đã tìm ra chân tình để mình sẽ không là tên ngốc nữa

Last Christmas, I gave you my heart
Giáng Sinh nào, anh trao trọn trái tim
But the very next day you gave it away
Nhưng chính ngày hôm sau, em đem vứt bỏ
This year, to save me from tears
Giáng Sinh nay, để ngăn dòng lệ nhỏ
I'll give it to someone special
Anh gửi tình cho ai đó riêng anh

Last Christmas, I gave you my heart
Giáng Sinh nào, anh trao trọn trái tim
But the very next day you gave it away
Nhưng chính ngày hôm sau, em đem vứt bỏ
This year, to save me from tears
Giáng Sinh nay, để ngăn dòng lệ nhỏ
I'll give it to someone special
Anh trao tình cho người của riêng anh

A face on a lover with a fire in his heart
Sắc diện của người trộm yêu thoáng hiện lửa tình trong dạ
A man under cover but you tore me apart
Mặt nạ của kẻ yêu thầm nhưng em lột toạc nó ra
Maybe next year I'll give it to someone
Có lẽ qua năm, anh sẽ trao cho ai đó
I'll give it to someone special
Anh trao tình cho người của riêng anh

Special
Đặc biệt
Someone
Người ấy
Someone
Người mà
I'll give it to someone
Hứa, anh hứa sẽ trao
I'll give it to someone special.
Trao trọn tình cho người đặc biệt
Who give me something in return
Người trao anh chút nghĩa đáp đền
I'll give it to someone
Anh thề sẽ trao người ấy
Hold my heart and watch it burn.
Giữ lấy tim anh và xem nó cháy
I'll give it to someone
Dặn lòng sẽ trao người ấy
I'll give it to someone
Sẽ trao, sẽ trao người nào
I'll give it to someone special.
Anh sẽ trao cho người nào đặc biệt

I thought you were here to stay
Ước gì em hiện ở đây và ở lại
How could you love me for a day
Sao không thương anh dù chỉ một ngày
I thought you were someone special.
Ước chi em mãi là cô gái ấy
Gave you my heart
Tặng em tình này

I'll give it to someone
Anh gửi tình cho ai đó
I'll give it to someone
Anh trao tình cho người ấy

Last Christmas
Giáng Sinh nào
I gave you my heart
Anh trao trọn trái tim
You gave it away.
Em đem vứt bỏ

I'll give it to someone
Anh gửi tình cho ai đó
I'll give it to someone
Anh trao tình cho người ấy

Translated and Subtitled by Lê Quốc An
 
Hiệu chỉnh:
Top