1. ngocanhxinhdep

  ngocanhxinhdep Thành viên KSV

  Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Saigonbank tháng 10/2019 mới nhất

  [​IMG]
  Mức lãi suất cao nhất tại Saigonbank là 8%/năm, áp dụng cho những khoản tiền gửi có kì hạn 13 tháng theo chương trình ưu đãi nhân dịp kỉ niệm 32 năm thành lập và đi vào hoạt động nhà băng.

  Theo biểu lãi suất mới nhất đầu tháng 10 của nhà băng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank), lãi suất tiền gửi tiết kiệm các kì hạn từ một tháng đến 36 tháng lĩnh lãi cuối kì dao động từ 5,1% đến 7,7%/năm.

  Mức lãi suất cao nhất là 7,7%/năm được ứng dụng cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 13 tháng trở đi.

  gửi tiền kì hạn một và 2 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm; những thời hạn 3, 4 và 5 tháng có cùng lãi suất là 5,5%/năm; từ 6 - 11 tháng có lãi suất là 6,8%/năm. Gửi tiền thời hạn 12 tháng có lãi suất là 7,4%/năm.

  Đối với các khoản gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất được Saigonbank ứng dụng là 0,5%/năm. Trong khi đó, gởi tiền tiết kiệm kì hạn một và 2 tuần có cùng mức lãi suất là 0,7%/năm. Kỳ hạn 1 và 2 tháng hưởng mức lãi suất lần lượt là 5,1%/năm và 5,2%/năm.

  đáng ngạc nhiên, từ ngày 16/9, Saigonbank buổi đầu triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp kỉ niệm 32 năm thành lập và đi vào hoạt động nhà băng với lãi suất cao nhất lên tới 8%/năm áp dụng cho thời hạn gửi 13 tháng. Chương trình được kéo dài đến hết tháng 10/2019.
  Nguồn: Vietnambiz

  các mức lãi suất ưu đãi theo chương trình

  thời hạn Trả lãi cuối kì (%/năm) Trả lãi háng (% /năm)
  6 tháng 7,30% 7,19%
  13 tháng 8,00% 7,70%
  Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng Saigonbank mới nhất ngày 4/10
  Ngày hiệu lực : 10/09/2019

  kì hạn

  Trả lãi cuối kì

  Trả lãi hàng quí

  Trả lãi hàng tháng

  Trả lãi trước

  (% /năm)

  (% /năm)

  (% /năm)

  (% /năm)

  Tiết kiệm không thời hạn

  0,50%

  Tiết kiệm có kỳ hạn

  01 tuần

  0,70%

  02 tuần

  0,70%

  01 tháng

  5,10%

  5,10%

  5,08%

  02 tháng

  5,20%

  5,18%

  5,15%

  03 tháng

  5,50%

  5,50%

  5,47%

  5,42%  04 tháng 5.50%
  5,46% 5,40%


  05 tháng

  5,50%

  5,45%

  5,37%

  06 tháng

  6,80%

  6,75%

  6,71%

  6,58%  07 tháng 6,80%
  6,69% 6,54%


  08 tháng

  6,80%

  6,67%

  6,51%

  09 tháng

  6,80%

  6,69%

  6,65%

  6,47%  10 tháng 6,80%
  6,64% 6,44%


  11 tháng

  6,80%

  6,62%

  6,40%

  12 tháng

  7,40%

  7,21%

  7,16%

  6,89%

  13 tháng

  7,70%

  7,42%

  7,11%

  18 tháng

  7,70%

  7,36%

  7,31%

  6,91%

  24 tháng

  7,70%

  7,23%

  7,19%

  6,68%  36 tháng 7,70% 6,99% 6,95% 6,26%


  Nguồn: Saigonbank
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP