Lãi suất tiền gửi gân hàng Sài Gòn SCB mới nhất tháng 12/2019: Giảm ở số ít kỳ hạn

ngocanhxinhdep

Thành viên KSV
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
55
Trong tháng 12, lãi suất huy động của gân hàng Sài Gòn SCB có sự thay đổi so với tháng trước. Sản phẩm gởi tiền Đắc Lộc Phát vẫn có mức lãi suất cao nhất 8,55%/năm ứng dụng thời hạn cho 36 tháng.

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Trong tháng 12/2019, ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) tiếp diễn triển khai 8 sản phẩm gởi tiền tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, nhà băng đã có sự thay đổi lãi suất huy động so với tháng trước.

Đối với gởi tiền bình thường, lãi suất huy động kỳ hạn một tháng ở mức 5%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng 11.

lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng có cùng mức lãi suất 5%/năm, giảm 0,5 điểm phần trăm.

tiền gửi thời hạn từ 6 đến 9 tháng vẫn đang được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm; thời hạn 10 tháng là 7,3%/năm; kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng có mức lãi suất huy động lần lượt là 7,35%/năm và 7,5%/năm. Trong khi, kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được ứng dụng mức lãi suất là 7,7%/năm.

tiền gửi tiết kiệm kì hạn 24 và 36 tháng đang được gân hàng Sài Gòn SCB kêu gọi theo mức lãi suất cao nhất 7,55%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11.

Đối với gởi tiền không kỳ hạn, ngân hàng Sài Gòn áp dụng mức lãi suất là 0,8%/năm (theo phương thức lãi trả hàng tháng), giảm 0,2% điểm phần trăm.

Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng ngân hàng Sài Gòn đối với gửi tiền thông thường ngày 7/12:

Nguồn: SCB.

Đối với sản phẩm Đắc Lộc Phát được ngân hàng Sài Gòn áp dụng cùng một mức lãi suất huy động 8,55%/năm cho các kỳ hạn gửi là 13, 15, 18 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối kì và định kì hàng tháng. Lãi suất huy động cho kì hạn 24, 36 tháng ứng dụng mức 8,35%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng 11.

không chỉ có thế, ngân hàng cũng triển khai cả cách thức trả lãi theo tháng đối với sản phẩm gởi tiền này với mức lãi suất là 8%/năm cho kỳ hạn 13, 15 và 18 tháng.

Tuy nhiên, mức lãi suất này có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình lãi suất chung trên thị trường và qui định của Ngân hàng Nhà Nước trong từng thời kì. Lãi suất điều chỉnh chỉ ứng dụng đối với khách hàng tham gia mở mới sản phẩm ghi nhận lúc điều chỉnh trở về sau.

Biểu lãi suất tiền gửi Ngân hàng SCB đối với gởi tiền tiết kiệm Đắc Lộc Phát tại ngày 7/12:


Nguồn: ngân hàng Sài Gòn

Ở gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, SCB ứng dụng lãi suất bậc thang theo số dư gởi tiền và mức lãi suất cao.

Hiện, lãi suất kêu gọi cuối kì của sản phẩm này với số dư dưới một,5 tỉ đồng đang dao động trong khoảng 5% - 8,58%/năm. Trong đó, gởi tiền thời hạn 1 tháng có lãi suất là 5%/năm; thời hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày có cùng mức lãi suất là 5%/năm. Tiền gửi tiết kiệm thời hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng áp dụng mức lãi suất là 5%/năm

thời hạn 6 tháng có mức lãi suất kêu gọi là 8,03%/năm, 7 tháng là 8,08%/năm, 8 tháng là 8,13%/năm, 9 tháng là 8,18%/năm, 10 tháng là 8,23%/năm, 11 tháng là 8,28%/năm và 12 tháng là 8,48%/năm.

tiền gửi những thời hạn từ 13 tháng đến 18 tháng đang cùng được ứng dụng mức lãi suất 8,58%.

Nguồn: Vietnambiz
 
Top