Kết quả bình chọn: Hãy đọc "Lá thư được viết vào năm 2070" và cho biết bạn nghĩ gì - Có khả năng. Nhưng việc bảo vệ môi trường là việc của nhà nước, đâu phải việc của mình.

Các thành viên chọn 'Có khả năng. Nhưng việc bảo vệ môi trường là việc của nhà nước, đâu phải việc của mình.'

Đang tải...
TOP