Kết quả bình chọn: Hãy đọc "Lá thư được viết vào năm 2070" và cho biết bạn nghĩ gì - "Đời cua, cua máy. Đời cáy cáy mò", lo đời mình thôi chứ hơi đâu lo đời sau.

Các thành viên chọn '"Đời cua, cua máy. Đời cáy cáy mò", lo đời mình thôi chứ hơi đâu lo đời sau.'

Đang tải...
TOP