Kết quả bình chọn: Hãy đọc "Lá thư được viết vào năm 2070" và cho biết bạn nghĩ gì - Tác giả thật rảnh khi ngồi viết ra câu chuyện viễn vông này. Chả có ấn tượng gì !

Các thành viên chọn 'Tác giả thật rảnh khi ngồi viết ra câu chuyện viễn vông này. Chả có ấn tượng gì !'

Đang tải...
TOP