[KSV RADIO] Số 1: Mùa chia tay

Chúc mừng Radio KSV số đầu tiên *tung bông*
Radio rất hữu ích, cập nhật những thông tin "nóng" về hs, sv phù hợp với tiêu chí của KSV, còn PR mấy cái event đang tổ chức của KSV nữa chứ ;)) cơ mà em thích cách hai anh chị MC nói chuyện, rất tự nhiên và gần gũi :x
Các anh chị hãy cố gắng nâng cao chất lượng Radio hơn nữa nhé, em tin rồi đây mọi ng sẽ hóng radio chẳng khác gì hóng Rocketeam ra truyện đâu =))
Uhm, tuy em k giúp được gì nhưng mỗi lần Radio phát hành em sẽ ủng hộ cả hai tai ~^o^~
 
Chúc mừng Radio KSV số đầu tiên *tung bông*
Radio rất hữu ích, cập nhật những thông tin "nóng" về hs, sv phù hợp với tiêu chí của KSV, còn PR mấy cái event đang tổ chức của KSV nữa chứ ;)) cơ mà em thích cách hai anh chị MC nói chuyện, rất tự nhiên và gần gũi :x
Các anh chị hãy cố gắng nâng cao chất lượng Radio hơn nữa nhé, em tin rồi đây mọi ng sẽ hóng radio chẳng khác gì hóng Rocketeam ra truyện đâu =))
Uhm, tuy em k giúp được gì nhưng mỗi lần Radio phát hành em sẽ ủng hộ cả hai tai ~^o^~
"hai tai" ;))
vâỵ e ủng hộ hai tay
 
Chúc mừng Radio KSV số đầu tiên *tung bông*
Radio rất hữu ích, cập nhật những thông tin "nóng" về hs, sv phù hợp với tiêu chí của KSV, còn PR mấy cái event đang tổ chức của KSV nữa chứ ;)) cơ mà em thích cách hai anh chị MC nói chuyện, rất tự nhiên và gần gũi :x
Các anh chị hãy cố gắng nâng cao chất lượng Radio hơn nữa nhé, em tin rồi đây mọi ng sẽ hóng radio chẳng khác gì hóng Rocketeam ra truyện đâu =))
Uhm, tuy em k giúp được gì nhưng mỗi lần Radio phát hành em sẽ ủng hộ cả hai tai ~^o^~
Chị cảm ơn em nhiều lắm :KSV@03:
 
Quay lại
Top