KMSAuto Lite 1.5.6 - Phần mềm kích hoạt Windows & Office

keepmoving

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2019
Bài viết
302


KMSAuto Lite
KMSAuto Lite - Công cụ kích hoạt KMS cho hệ điều hành Windows VL Editions: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và Office 2010, 2013, 2016. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Office 2010 VL trên Windows XP.
* Windows Vista
* Windows 7
* Windows 8
* Windows 8.1
* Windows 10
* Windows Server 2008
* Windows 2012
* Office 2010
* Office 2013
* Office 2016

Các tùy chọn khởi động nâng cao của chương trình (keys)
/win = act - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Windows và thoát khỏi chương trình.
/ofs = act - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, kích hoạt Office và thoát khỏi chương trình.
/wingvlk = inst - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt phím Windows và thoát khỏi chương trình.
/ofsgvlk = inst - Chạy chương trình ở chế độ ẩn, cài đặt các phím Office và thoát khỏi chương trình.
/ofs = conv - Để chạy chương trình ở chế độ ẩn, chuyển đổi Office 2013 RETAIL -> VL và thoát khỏi chương trình.
/calendar = win - Tạo một lịch trình kích hoạt Windows cứ sau 25 ngày.
/calendar = ofs - Tạo một lịch trình kích hoạt Office cứ sau 25 ngày.

Các khóa được cài đặt bắt buộc, các tham số có thể được áp dụng tất cả cùng nhau.
Chuyển đổi RETAIL -> VL chỉ có thể cho các bản Office không được kích hoạt.

Trên tab «Setting», bạn có thể chỉ định địa chỉ bên ngoài của Dịch vụ KMS (KMS service). Dịch vụ chương trình tích hợp sẽ không chạy khi được kích hoạt. Nếu kích hoạt không thành công 0xc004f074, hãy đảm bảo rằng tường lửa của bạn không cấm kết nối với Dịch vụ KMS.


System requirements:

- OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / Office 2010 / 2013 / 2016 VL editions. (x86-x64)
- Language: ML / ENG / RUS
- Size: 9,52 MB.
*The program does NOT require any version .NET Framework.

Sử dụng đơn giản để kích hoạt Windows hay Office
- Tải về, giải nén
- Chạy chương trình
- Click “@ctivate Windows” hoặc “@ctivate Office” để kích hoạt
- Done! Enjoy.

 
Top