Kiểm soát chất lượng là gì ?

Tham gia
17/5/2016
Bài viết
0
Kiểm soát chất lượng(tiếng Anh:Quality Controlhay viết tắtQC) là một phần củaquản lý chất lượngtập trung vào thực hiện các yêu cầuchất lượng. Kiểm soát chất lượng là việc kiểm soát cácquá trìnhtạo ra sản phẩm,dịch vụthông qua kiểm soát các yếu tố như con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp,thông tinvà môi trường làm việc

Yếu tố nguyên vật liệu là yếu tố chính đầu vào, có ảnh hưởng chủ yếu đến chất lượng sản phẩm. Để sản phẩm đầu ra có chất lượng thì nguyên vật liệu đầu vào phải có chất lượng. Yếu tố thiết bị vàcông nghệlà các yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến sự hình thànhchất lượngsản phẩm. Yếu tố con người ở đây bao gồm toàn bộnguồn nhân lựctrong mộttổ chứctừ lãnh đạo cao nhất đến các nhân viên đều tham gia vào quá trình tạo chất lượng. Tuy nhiên ở đây người ta nhấn mạnh đến vai trò củalãnh đạovà trưởng các phòng, ban, bộ phận, những người chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Khi đánh giá chất lượng, có thể tin tưởng những khách hàng đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ nhiều lần. Mức độ sử dụng lặp lại với tần suất cao cho thấy chất lượng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bên cạnh đó, cũng có thể dựa vào các trung tâm, tổ chức có chuyên môn, hoạt động độc lập với nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ. Đừng đánh giá chất lượng dựa trên những quan điểm chủ quan, phiếm diện hay theo số đông.

Xét cho cùng, kiểm soát chất lượng là kiểm soát các yếu tố sau đây:

*Kiểm soát con người:
- Được đào tạo.
- Có kỹ năng thực hiện.
- Được thông tin về nhiệm vụ được giao.
- Có đủ tài liệu, hướng dẫn cần thiết.
- Có đủ điều kiện, phương tiện làm việc.

* Kiểm soát phương pháp và quá trình, bao gồm:
- Lập quy trình sản xuất, phương pháp thao tác, vận hành;
- Theo dõi và kiểm soát quá trình.

*Kiểm soát đầu vào:
- Người cung cấp phải được lựa chọn.
- Dữ liệu mua hàng đầy đủ.
- Sản phẩm nhập vào phải được kiểm soát.

* Kiểm soát thiết bị. Thiết bị phải:
- Phù hợp với yêu cầu.
- Được bảo dưỡng.

* Kiểm soát môi trường:
- Môi trường thao tác (ánh sáng, nhiệt độ).
- Điều kiện an toàn.

Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 13 Trần Qúy Khoách, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 08 6276 5771
08 6660 0468
Hotline:0919 036 365
Email:info@uci.vn
 
Top