Không thể khôi phục loại dữ liệu nào

Tham gia
7/7/2020
Bài viết
2
Dữ liệu bị xóa: Sau khi thực hiện thao tác xóa, các tệp sẽ không được phục hồi bằng bất kỳ phần mềm khôi phục dữ liệu nào. Nếu số lần xóa đĩa cứng được đặt thành 10, dữ liệu sẽ không bao giờ được khôi phục bằng bất kỳ giải pháp khôi phục dữ liệu nào.

Dữ liệu bị ghi đè: Sau khi mất dữ liệu, bạn tiếp tục sử dụng ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ và ghi dữ liệu mới lên ổ cũ. Nói một cách chính xác, không thể khôi phục các tệp đã ghi đè.

Khi bạn xóa một tệp khỏi máy tính của mình bằng tính năng xóa cơ bản hoặc sử dụng các phím Shit + Delete, tệp đó không thực sự bị xóa. Nó vẫn tiếp tục tồn tại trên ổ cứng của bạn, ngay cả sau khi bạn dọn sạch nó khỏi Thùng rác. Điều này cho phép người dùng khôi phục tệp cho một số mục đích. Do đó, nếu bạn bán / giao ổ đĩa của mình cho người khác, các tệp bí mật cần được xóa sạch hoàn toàn để không còn gì trên đó và dữ liệu không bao giờ có thể được khôi phục.
 
Top