1. gaconueh2005

  gaconueh2005 Nothing is forever... Thành viên thân thiết

  Không lợi dụng dạy kỹ năng sống để dạy thêm, học thêm

  Giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa phải trên tinh thần tự nguyện của người học..

  Bộ Giáo dục-Đào tạo đang đưa ra lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa.

  Theo dự thảo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.  [​IMG]
  Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục phụ thêm, đáp ứng nhu cầu người học, ngoài nội dung các môn học và không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách cho người học; có nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người học, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Không được lợi dụng hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa để vi phạm Quy định về dạy thêm, học thêm.

  Dự thảo cũng quy định, cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục và chất lượng giáo dục. Người học tham gia trên tinh thần tự nguyện./.
  Theo VOV
   


  JamesPotter thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP