Khóa học Kế toán trưởng - Kế toán - Thuế - Nhân sự - Quản trị kd

anhmfl

Thành viên mới
Tham gia
30/3/2012
Bài viết
0
Trường đại học Kinh tế TP.HCM (Khoa Tài chính doanh nghiệp - Khoa Quản trị kinh doanh) & Viện Quản Trị Kinh Doanh
Tổng khai giảng các khóa học ngày 20-04-2012
Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng!

Kế toán trưởng - 4 tháng.
Kế toán Thực tế - 2 tháng.
Kế toán doanh nghiệp & khai báo thuế - 4,5 tháng.
Nghiệp vụ khai báo thuế - 1 tháng.
Chuyên viên quản trị kinh doanh- 6 tháng.
Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng – 5 tháng.
Quản trị kinh doanh quốc tế (Xuất nhập khẩu-Hải Quan) - 3 tháng.
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp – 2 tháng.
Chuyên viên tài chính ngân hàng hiện đại – 5 tháng.

Xem chi tiết tại : www.bmi.edu.vn
Liên hệ: 0918.378.890
Liên hệ ghi danh và học tại:
Cơ sở Quận 3: 282 Võ Thị Sáu - Quận 3 – TP.HCM 08. 2260.9988
(Trường THCS Lê Lợi - Phòng Ghi danh cổng sau số 45 Nguyễn Thông )
Cơ sở Gò Vấp: 90A Nguyễn Thái Sơn – Quận Gò Vấp – TP.HCM
(Trường THPT Gò Vấp – Phòng Ghi danh) 08.2260 9696
 

anhmfl

Thành viên mới
Tham gia
30/3/2012
Bài viết
0
:KSV@04:
Trường đại học Kinh tế TP.HCM (Khoa Tài chính doanh nghiệp - Khoa Quản trị kinh doanh) & Viện Quản Trị Kinh Doanh
Tổng khai giảng các khóa học ngày 20-04-2012
Giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng!

Kế toán trưởng - 4 tháng.
Kế toán Thực tế - 2 tháng.
Kế toán doanh nghiệp & khai báo thuế - 4,5 tháng.
Nghiệp vụ khai báo thuế - 1 tháng.
Chuyên viên quản trị kinh doanh- 6 tháng.
Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng – 5 tháng.
Quản trị kinh doanh quốc tế (Xuất nhập khẩu-Hải Quan) - 3 tháng.
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp – 2 tháng.
Chuyên viên tài chính ngân hàng hiện đại – 5 tháng.

Xem chi tiết tại : www.bmi.edu.vn
Liên hệ: 0918.378.890
Liên hệ ghi danh và học tại:
Cơ sở Quận 3: 282 Võ Thị Sáu - Quận 3 – TP.HCM 08. 2260.9988
(Trường THCS Lê Lợi - Phòng Ghi danh cổng sau số 45 Nguyễn Thông )
Cơ sở Gò Vấp: 90A Nguyễn Thái Sơn – Quận Gò Vấp – TP.HCM
(Trường THPT Gò Vấp – Phòng Ghi danh) 08.2260 9696
anhmfl
 

anhmfl

Thành viên mới
Tham gia
30/3/2012
Bài viết
0
trường đại học kinh tế tp.hcm (khoa tài chính doanh nghiệp - khoa quản trị kinh doanh) & viện quản trị kinh doanh
tổng khai giảng các khóa học ngày 20-04-2012
giảm 10% học phí cho học viên đăng ký trước ngày khai giảng!

Kế toán trưởng - 4 tháng.
Kế toán thực tế - 2 tháng.
Kế toán doanh nghiệp & khai báo thuế - 4,5 tháng.
Nghiệp vụ khai báo thuế - 1 tháng.
Chuyên viên quản trị kinh doanh- 6 tháng.
Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng – 5 tháng.
Quản trị kinh doanh quốc tế (xuất nhập khẩu-hải quan) - 3 tháng.
Quản trị nhân sự chuyên nghiệp – 2 tháng.
Chuyên viên tài chính ngân hàng hiện đại – 5 tháng.

Xem chi tiết tại : www.bmi.edu.vn
liên hệ: 0918.378.890
liên hệ ghi danh và học tại:
Cơ sở quận 3: 282 võ thị sáu - quận 3 – tp.hcm 08. 2260.9988
(trường thcs lê lợi - phòng ghi danh cổng sau số 45 nguyễn thông )
cơ sở gò vấp: 90a nguyễn thái sơn – quận gò vấp – tp.hcm
(trường thpt gò vấp – phòng ghi danh) 08.2260 9696
anhmfl:ksv@01::ksv@01::ksv@01::ksv@01::ksv@01:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top