Khái niệm giải thể doanh nghiệp

Trong chuyên mục 'Rao Vặt' đăng bởi mlawkey, 28/10/2020. — 39 Lượt xem

 1. mlawkey

  mlawkey Thành viên mới

  Khái niệm giải thể doanh nghiệp

  Giải thể doanh nghiệp là vấn đề mà các doanh nghiệp công ty không hề mong muốn, tuy nhiên hàng năm có hàng nghìn doanh nghiệp phải tuyên bố giải thể. Vậy doanh nghiệp như thế nào thì gọi là giải thể? Sau giải thể cần phải lưu ý những gì? Dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín.

  1. Các trường hợp đủ điều kiện giải thể doanh nghiệp
  • Khi không có nhu cầu tiếp tục hoạt động theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  1. Trình tự thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp
  Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

  Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  • Lý do giải thể;

  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  Thanh lý tài sản của doanh nghiệp

  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

  Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp và người lao động

  • Gửi tới Sở Kế hoạch và đầu tư: làm thủ tục Công bố giải thể doanh nghiệp;

  • Gửi tới cơ quan Hải quan để làm thủ tục Xác nhận nghĩa vụ hải quan;

  • Gửi tới cơ quan bảo hiểm làm thủ tục chốt nghĩa vụ bảo hiểm, chốt sổ bảo hiểm;

  • Gửi tới Cơ quan thuế: Làm thủ tục quyết toán đóng cửa mã số thuế;

  • Gửi tới người lao động trong doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi người lao động;

  • Gửi quyết định giải thể doanh nghiệp , phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

  • Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
  Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây

  • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

  • Nợ thuế;

  • Các khoản nợ khác.

  • Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
  1. Các hoạt động bị cấm từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp
  • Cất giấu, tẩu tán tài sản;

  • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

  • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;

  • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;

  • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

  • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

  • Huy động vốn dưới mọi hình thức.
  Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. KHÁI NIỆM GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Đang tải...
TOP