Khai giảng thường xuyên các lớp chuyên đề CNC

chieusinhhungvuong

Thành viên mới
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
8


Trường Trung Cp Ngh K Thut Công Ngh Hùng Vương xin trân trng gii thiu đến các bn các lp chuyên đ CNC:

AUTOCAD 2D: hc phí 500.000đ, thi gian hc 5 tun

AUTOCAD 3D
: hc phí 600.000đ, thi gian hc 5 tun

VN HÀNH BÀO TRÌ MÁY TIN CNC : hc phí 700.000đ, thi gian hc 4 tun

V
N HÀNH BÀO TRÌ MÁY PHAY CNC : hc phí 700.000đ, thi gian hc 4 tun

CADD V
I SOLIDWORKS : hc phí 800.000đ, thi gian hc 8 tun

L
P TRÌNH GIA CÔNG TIN CNC: hc phí 1.500.000 đ, thi gian hc 8 tun

L
P TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNC: hc phí 1.500.000đ, thi gian hc 6 tun

CAD/CAM CNC V
I PROENGINEER CB: hc phí 1.200.000đ, thi gian hc 6 tun.

CAD/CAM CNC V
I PROENGINEER NC: hc phí 1.500.000đ, thi gian hc 8 tun.

CADD VI INVENTER: hc phí 800.000đ, thi gian hc 6 tun.

CAD/CAM CNC V
I MASTERCAM: hc phí 1.500.000 đ, thi gian hc 8 tun

THI
T K CH TO KHUÔN MU: hc phí 3.600.000 đ, thi gian hc 15 bu
i.

Thông tin liên h:
Đa ch: 161-165 Nguyn Chí Thanh-P12, Q5, Tp H Chí Minh.
Đin thoi : (08)38558016.
H tr trc tuyến: chieusinhhungvuong@yahoo.com
Website: www.hungvuongtech.edu.vn.
Email: chieusinh@hungvuongtech.edu.vn

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top