kế toán thực hành thực tế tại Cầu Giấy và trên toàn quốc

demon9494

Thành viên mới
Tham gia
2/5/2015
Bài viết
0
Khai giảng lớp học kế toán xây dựng – xây lắp thực hành thực tế tại Hà Nội.

Kế toán xây dựng là ngành đặc thù, thế nên bạn muốn học kế toán từ đầu hay bạn từ các ngành kế toán khác chuyển sang làm kế toán xây dựng cần phải nắm được chắc các các nghiệp vụ kế toán tổng hợp và một số yêu cầu về chuyên môn của kế toán xây dựng như:

- Khi trúng thầu công trình, kế toán và dự toán phải tiến hành bóc tách chi phí để hạch toán
- Bảng dự toán hay quyết toán, bạn phải đọc hiểu thì mới làm được, so sánh được giữa thực tế với dự toán.
- Cập nhật thường xuyên các mẫu biểu theo quy định của nhà nước, để phục vụ báo cáo nội bộ, các bạn cần tạo ra các mẫu biểu báo cáo mới sao cho sát với tình hình thực tế, cần nắm được định mức của từng hạng mục, và đặc biệt phải học tập để đọc được dự toán về công trình xây dựng…
- Công trình xây dựng thường kéo dài qua nhiều kỳ kế toán nên khi tập hợp chi phí phải theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng công trình.
……


Bạn có Thể tham khảo thêm tại webside:
http://trungtamdayketoan.org/i562-trung-tam-day-ke-toan-tai-cau-giay.html
hay trên toàn quốc
http://trungtamdayketoan.org/a2-102-dia-chi-hoc-ke-toan-thuc-hanh-thuc-te.html
 
Top