1. cnmoi

  cnmoi Thành viên mới

  KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? VÌ SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ? CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LI

  1. Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

  Kế hoạch bảo vệ môi trường: Theo luật bảo vệ môi trường 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

  Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong tùng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.
  [​IMG]

  Hồ sơ môi trường này chỉ lập 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án

  2. Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

  Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:

  - Thực hiện chính sách phát triển kinh kế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường

  - Đánh giá, dự báo trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm hạn chế - xử lý các tác động xấu đến môi trường, thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

  - Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp

  3. Các căn cứ pháp lý liên quan đến lập kế hoạch bảo vệ môi trường

  - Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

  - Nghị định 18/2015/NĐ – CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  - Thông tư 27/2015/TT- BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - KẾ HOẠCH BẢO Diễn đàn Date
Đừng bao giờ bắt đầu giai đoạn thiết kế nếu? Kiến thức Design 14:23 ngày Thứ hai
Cách lên ý tưởng thiết kế logo Kiến thức Design 14:21 ngày Thứ hai
Thiết kế đồ họa (Graphic Design) là gì Kiến thức Design 14:20 ngày Thứ hai
Kế Hoạch Mở Shop HoaTươi Marketing 10/11/2020
Sự khác nhau giữa lập kế hoạch sự kiện và quản lý sự kiện Bản tin sinh viên 12/9/2020
Kế hoạch phạm tội quy mô lớn của Hoa Kỳ Cảnh báo 9/9/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP