IELTS Speaking Part 3 – Template for Comparing Questions

gamainuoicon

Banned
Tham gia
24/1/2013
Bài viết
0
Câu hỏi IELTS Speaking part 3 dạng Comparing – So sánh.

Là một trong số những loại câu hỏi hay gặp nhất trong phần IELTS Speaking part3, câu hỏi Comparingthường là câu được hỏi thứ nhất hay thứ hai. Có một cách chia tương đối những câu hỏi này thành 3 loại:
 • So sánh về thời gian
Are houses nowadays, the same as houses 30 years ago in your country?
 • So sánh về nhóm xã hội
Do men and women like the same types of books?
Do old and young people like the same holidays?
 • So sánh về địa lý
Are houses in North Vietnam the same as houses in South Vietnam?
Mặc dù những câu hỏi trông khác nhau, yêu cầu mà chúng đưa ra lại giống nhau. Nhớ là bạn không được điểm IELTS speaking nào cho những khác biệt mà bạn nêu ra. Cái bạn cần là sử dụng được những cấu trúc so sánh.

Hãy xem xét ví dụ sau:
Examiner: Do men and women like the same hobbies?
Candidate: I think men and women like different hobbies, for example men are fond of many types of sporting activities such as football and basketball. Also they prefer things like watching action movies and going to bars, but women like hobbies such as shopping, watching TV, singing KTV and chatting online.

Một câu trả lời chưa đạt vì chỉ chú trọng nội dung. Khó mà thấy được ngôn ngữ so sánh trong câu trả lời này.
Câu trả lời tốt hơn sẽ giống câu sau:
Candidate: Well obviously there are a number of clear differences. However, I guess that the most significant would be that men tend to prefer sporting activities such as football or basketball. Whereas in contrast women prefer things like shopping for clothes. In addition to this, another possible distinction might be that men usually like watching films: while on the other hand, women are more likely to prefer watching soap operas on TV.
Nội dung thì giống, nhưng ngôn từ sử dụng tốt hơn rất nhiều. Câu có các cấu trúc so sánh: whereas, in contrast, while on the other hand.
Template bắt đầu với một linking phrase:
 • Well obviously…
 • Well undoubtedly…
 • Well clearly…
 • Well unmistakably…
 • Sure, without a doubt…
 • Unquestionably…
Có một số sự khác biệt:
 • There are a number of underlying differences here.
 • There are a variety of possible differences here.
 • There are a range of potential distinctions here.
Điều đầu tiên là:
 • However, I guess that the most significant would be that…
 • Though I suppose that the most obvious would be that…
 • But I would say the most fundamental would be that…
Phát triển ý trên, ví dụ “…men tend to prefer…” với những từ đơn giản: especially, particularly, in fact, such as, for example, specifically.
Cấu trúc so sánh đầu tiên:
 • Whereas on the other hand…
 • On the contrary…
 • Though quite the opposite…
Tiếp tục phát triển ý trên.
Giờ thì là khác biệt thứ hai:
 • In addition…
 • On top of this…
 • Additionally…
 • Moreover…
 • As well as this…
 • After that…
Còn một khác biệt quan trọng khác:
 • …a second key distinction would be that…
 • …a subsequent contrast could be that…
 • …a further distinction might be that…
Tiếp tục xây dựng câu trả lời như ý đầu:
 • While on the other hand…
 • Conversely…
 • Alternatively…
 • Then again, in opposition…
Hai khác biệt là đã đủ cho một câu trả lời IELTS Speaking part 3 rồi nhé. Chúc các bạn đạt điểm số cao trong phần ielts speaking và sớm hoàn thành mục tiêu IELTS của mình.
Take care and study IELTS !
 
Top