I cry - Yuri Chika

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi My mae, 6/8/2010. — 2.886 Lượt xem

 1. My mae

  My mae Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  I cry - Yuri Chika


  Lyric:

  Every night I find it so hard to sleep
  Cause I keep thinking of you
  And these feelings from deep
  Oh baby I try to hide all these feelings for you
  I keep them all out of sight
  I don't know what else to do

  So I cry
  But nobody hears me I cry
  It's my only solution I cry
  To all this confusion I cry
  With all of my heart I cry

  Sometimes I wonder in the blink of a night
  Would you be waiting to love me
  Would you give it a try
  I don't know how it's to show you
  That I'm not good be real
  I'll be eternally faithful
  Forever I feel

  So I cry
  But nobody hears me I cry
  It's my only solution I cry
  To all this confusion I cry
  With all of my heart I cry

  No one can tell me that I may be wrong
  Cause I know in my heart
  This feeling still running strong

  Can't get you out of my head
  Can't get you out of my heart
  Can't get you out of my life
  No matter it fell apart

  So I cry
  But nobody hears me I cry
  It's my only solution I cry
  To all this confusion I cry
  With all of my heart I cry

  But nobody hears me I cry
  It's my only solution I cry
  To all this confusion I cry
  With all of my heart I cry


   


  greenday, Newsun, myloveshinichi131 bạn khác thích điều này.


Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP