Hưởng thụ

lyquochoang02

Thành viên mới
Tham gia
9/8/2019
Bài viết
0
Tất cả chúng sinh hữu tình vốn đều là một Phật Tính thanh tịnh chơn không tại Niết Bàn từ vô thủy.
Do hưởng thụ đủ kiểu nên mới có thân người như ngày nay.

Niết Bàn ( chơn không ) ----> hưởng thụ cái tôi nguyên thủy làm hình thành 3 kiết sử đầu tiên : vô minh,trạo cự,mạn.

Khi đã hưởng đã đời thì rớt xuống cõi vô sắc ----> hưởng thụ thần thông hình thành kiết sử vô sắc ái.

Khi đã hưởng đã đời thi rớt xuống cõi sắc ----> hưởng thụ cái vui thuần lạc hình thành kiết sứ sắc ái.

Khi đã hưởng đã đời thì rớt xuống cõi dục ----> hễ hưởng vui là khổ xuất hiện ( tạo nghiệp ),hễ chịu khổ là xuất hiện vui ( tu phước ).
Cõi dục là cõi nhị nguyên,có âm có dương.

Trong quá trình hưởng thụ ngũ dục của cõi dục làm hình thành 5 hạ phần kiết sử : sân,tham,giới cấm thủ,nghi,thân kiến.Được gọi là bản năng,phần bản ngã của cõi dục.

Nếu tiếp tục hưởng thụ tạo nghiệp sẽ tồn tại trong ác đạo.
 
Top