Hướng dẫn tạo subdomain ảo với .htaccess

YanYen

Thành viên mới
Tham gia
16/10/2012
Bài viết
7
Tạo subdomain ảo giúp chúng ta có thể tạo các trang như user.xtgem.com, user.y2graphic.com mà không cần dùng đến cPanel để tạo từng cái như thông thường.

Bắt đầu, các bạn vào trang dns trung gian đang dùng, tạo 1 subdomain tên *.domain.com và trỏ về IP của host đang dùng.

Tiếp đến các bạn vào host tạo tiếp một *.domain.com.
Thế là bước đầu đã thành công rồi .Bạn thử đánh đại như acv.domain.com xem, tất cả đều chuyển về trang chủ

Bây giờ chúng ta nhờ vào công dụng của file .htaccess để thực hiện

Bạn tạo một file .htaccess với nội dung
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /

#www is not a user subdomain
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gavn.info [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gavn.info [NC]
RewriteRule ^(.*) $1 [L]

#redirect wildcard subdomains
RewriteCond %{HTTP_HOST} ([^.]+)\.gavn.info [NC]
RewriteRule ^$ /thanhvien.php?user=%1 [L]
</IfModule>
<IfModule !mod_rewrite.c>
ErrorDocument 404 /index.php
</IfModule>

Save lại nhá, thử đánh admin.domain.com xem, cuối cùng là hưởng thành quả.
 
Top