1. truyenthongmoon

  truyenthongmoon Thành viên KSV

  Hướng dẫn làm bài ESTE quy đổi, biện luận và nâng cao.

  Khóa Sáng tạo Hóa học - Tài liệu ôn thi THPT môn Hóa - Phần Hữu cơ - Hướng dẫn làm bài ESTE quy đổi, biện luận và nâng cao.
  ▶ Link Tài liệu ôn thi THPT môn Hóa và bài tập luyện tập: https://moon.vn/s/ze6
  ▶ File PDF tài liệu ôn thi chuyên đề ESTE: dạng quy đổi hỗn hợp ancol, axit cacboxylic, este đặc trưng: https://moon.vn/s/nns
  ▶File PDF tài liệu ôn thi chuyên đề ESTE: các dạng bài tập biện luận nâng cao: https://moon.vn/s/nns

  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.


  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP