Hướng dẫn dùng hàm VALUE trong Excel, hàm chuyển chuỗi thành số

honey112

Thành viên mới
Tham gia
20/8/2012
Bài viết
1
Hàm VALUE trong Excel

Cú pháp: VALUE (text)

Trong đó: text là chuỗi ký tự chứa số có thể là định dạng ngày tháng, thời gian hay hằng số. Text phải được đặt trong cặp dấu ngoặc kép (“ ”) hoặc tham chiếu đến ô chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi.

Đối với định dạng ngày tháng thì Excel bắt đầu tính từ năm 1900 đếm tới ngày ở trong hàm. Đối với định dạng thời gian thì lấy số giờ chia cho 24 để ra kết quả.

Chức năng: Đổi chuỗi ký tự chứa số thành giá trị số.

Ví dụ 1:

=VALUE (“100”)=100

=VALUE (“$100001”)=100001

=VALUE (“30/1/1900”)=30

=VALUE (“6:00”)= 0.25

Ví dụ 2: Cho bảng dữ liệu như sau:

ham-value-trong-excel-1.jpg


Ta có cột Số lượng sẽ là 2 số cuối của giá trị trong cột Mã đơn hàng. Theo các bạn làm cách nào để lấy được 2 số cuối của giá trị trong cột Mã đơn hàng?

Chúng ta sẽ sử dụng hàm cắt chuỗi mà cụ thể là hàm RIGHT để cắt ra 2 số cuối. Công thức sẽ là =RIGHT (A4,2)

ham-value-trong-excel-2.jpg


Quan sát kết quả thu được ở ô D4. Ta thấy giá trị trả về nằm bên trái của ô chứ không phải nằm bên phải (thường thì giá trị số sẽ được căn phải ô, còn giá trị chuỗi sẽ được căn trái). Máy tính ngầm hiểu giá trị trong ô D4 là một chuỗi số. Nếu muốn máy tính hiểu kết quả của chúng ta trả về là giá trị số thì chúng ta phải sử dụng hàm VALUE.

Công thức: =VALUE (RIGHT (A4,2))

ham-value-trong-excel-3.jpg


Bây giờ giá trị trả về đã nằm phía bên phải của ô, tức là máy tính đã hiểu được rằng giá trị này là giá trị số. Sao chép công thức xuống các ô còn lại ta được kết quả.

ham-value-trong-excel-4.jpg


Nguồn: thuthuat.taimienphi.vn
 
Top