Hướng dẫn đặt mật khẩu cho folder không cần phải sử dụng phần mềm

av886

Thành viên KSV
Tham gia
21/9/2015
Bài viết
45
Ngay tại trên windows chúng ta cũng có thể tạo mật khẩu hay password cho folder để bảo vệ tệp tin quan trọng. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách đặt mật khẩu cho file ngay trên windows.

Nhà phát triển windows cũng có một chế độ bảo mật cho chúng ta ngày trên windows với những câu lệnh đơn giản. chúng hãy cùng tìm hiểu cách tạo mật khẩu cho folder trong bài viết này nhé.

Video hướng dẫn đặt mật khẩu cho folder không cần phần mềm
Cách đặt mật khẩu cho folder

Bước 1: Mở folder muốn tạo mật khẩu và kích chuột phải vào chỗ chống chọn New chọn Text Document

854x544.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem.png


Bước 2: Chúng ta sử dụng một đoạn lệnh đơn giản dưới đây:

Bạn mở file text document lên và nhập đoạn lệnh vào

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "kenhit Locker" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "kenhit Locker"
attrib +h +s "kenhit Locker"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== Mat khau goto FAIL
attrib -h -s "kenhit Locker"
ren "kenhit Locker" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Bước 3: bạn sẽ lưu file này lại

Bước 4: bạn tắt file text document và đổi đuổi txt thành đuôi bat

719x465.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-3.PNG


Để có thể đổi được đôi như vậy thì chúng ta file ta phải bật chế độ hiển thị đuổi file trong Organize kích chọn Folder and serach options

249x506.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-10.png


Kích vào the View chọn hide extensions for known file types

396x479.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-11.PNG


Như vậy chúng ta có thể đổi được đuôi các file rùi

Bước 5: Bạn kích vào file vừa tạo có đuôi bat.

851x488.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-4.PNG


Bạn sẽ thấy một thư mục Private hiện ra bạn cho folder muốn khóa.

838x474.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-5.PNG


Bước 6: sau khi chúng ta những folder muốn khóa vào đây rùi kích vào file có đuôi bat một lần nữa một hộp thoại hỏi bạn có muốn khóa không bạn chọn Y. thì chúng ta sẽ không thất mục Private nữa

679x343.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-7.PNG


Bước 7: để hiện thị lại mục Private ta lại kích vào file có đuôi bat và 1 hộp thoại lại hiện ra bạn nhập

681x344.cach-khoa-thu-muc-khong-can-phan-mem-8.PNG
 
Top