Hướng dẫn cách Ứng tiền Viettel, Mobifone, Vinaphone

simsodep6868

Thành viên mới
Tham gia
12/6/2015
Bài viết
0
Hướng dẫn cách Ứng tiền Viettel, Mobifone, Vinaphone Cả 3 nhà mạng lớn nhất của Viêt Nam là: Viettel, Vinaphone, Mobifone đều viện trợ khách hàng việc ứng tiền tạm bợ khi có việc gấp chẳng thể nạp tiền vào tài khoản ngày được, tuy nhiên số tiền được ứng trước không được nhiều chỉ là 3.000 đồng gọi điện nhắn tin nội ngoại mạng, các bạn cũng có thể nhắn tin nhờ người nhà nạp tiền vào bằng số tiền đó nếu muốn sử dụng dài lâu hơn.

1. Ứng tiền miễn phí *911# Viettel, Mobi, Vina

Cách ứng tiền Viettel 911

Dùng cho thuê bao điện thoại trả trước tài khoản còn dưới 300Đ, và mở 2 chiều nghe gọi
Từ bàn phím gọi điện nhấn: *911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Vinaphone 911

Dùng cho các thuê bao trả trước khi tài khoản còn dưới 300Đ hoạt động tối thiểu 1 năm và đang mở cả 2 chiều nghe và gọi
Cũng giống như ứng tiền Viettel, ừ bàn phím gọi điện nhấn:*911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Mobifone 900

Soan tin nhắn: UT gửi 900
Điều chung của dịch vụ ứng tiền miễn phí này là số tiền được ứng đều là 3000Đ được nạp vào tài khoản chính có thể nhắn tin gọi điện nội ngoại mạng đều được. Cước phí nhắn tin gọi điện đều miễn phí. Và khi bạn nạp tiền lần kế tiếp số tiền bị trừ chỉ bằng đúng số tiền bạn đã ứng trước là 3000Đ chứ không mất phí gì thêm.

2. Ứng tiền có phí Viettel Mobifone Vinaphone

Khách hàng cũng có thể ứng với số tiền lớn hơn bằng cách đăng ký các dịch vụ ứng tiền trước, tuy nhiên phải có những điều kiện nhất thiết để bạn được ứng trước 10000, 20000, 30000, 40000, 50000. Chứ không phải thuê bao nào cũng có thể ứng được những số tiền đó. Và dịch vụ này cũng sẽ bị thu thêm phí + số tiền đã ứng khi bạn nạp tiền vào tài khoản

Ứng tiền Viettel 10000 20000 30000 40000 50000 9118
Đây là dịch vụ ứng tiền tự động của Viettel – Airtime Credit
Mức tiền ứng 10000 Cú pháp UT 10 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 1000
Mức tiền ứng 20000 Cú pháp UT 20 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 200.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 2000
Mức tiền ứng 30000 Cú pháp UT 30 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 300.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 3000
Mức tiền ứng 40000 Cú pháp UT 40 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc làng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 400.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 4000
Mức tiền ứng 50000 Cú pháp UT 50 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc làng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 500.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 5000
Số tiền sẽ được cộng vào tài khoản gốc, tuy nhiên sẽ không được cộng ngày sử dụng, phí nhắn tin là miễn phí, phí dịch vụ chỉ bị trừ khi bạn nạp tiền vào tài khoản và sẽ được trừ dần dần hoặc trừ hết tùy theo số tiền bạn nạp vào tài khoản nhiều hay ít, chứ không phải xoành xoạch trừ hết

Ứng tiền Mobifone 10000 20000 30000 40000 50000 vnd
1. Giới thiệuFast Credit là dịch vụ ứng cho thuê bao trả trước của MobiFone một số tiền nhất thiết khi tài khoản chính của thuê bao không còn nhiều tiền (từ 5,000 đồng) nhưng vẫn còn thời hạn sử dụng (chưa bị khóa 1 chiều).

2. Đối tượng và hoàn cảnh sử dụng
 • Đối tượng: Các thuê bao MobiFone trả trước đang hoạt động hai chiều.
 • Điều kiện: Để sử dụng dịch vụ, thuê bao trả trước phải có các hoàn cảnh sau:
  • Hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày phát sinh cước.
  • Có số tiền sử dụng trong tháng gần nhất tối thiểu là 15.000 VND (trên tài khoản chính).
  • Thuê bao đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng trong vòng 2 tháng gần nhất.
  • Được hệ thống nhắn tin mời ứng tiền với mức phí xác định
3. Hướng dẫn sử dụng
 • MobiFone sẽ tự động gửi đề nghị ứng tiền đến các thuê bao khi tài khoản chính của thuê bao có số dư thấp (từ 5,000 VND) và thuê bao đáp ứng được các tình cảnh sử dụng dịch vụ.
 • Số tiền ứng: từ 5.000 – 50.000 đồng/lần ứng tiền tùy từng thuê bao cụ thể.
 • Số tiền ứng được cộng vào Tài khoản chính.
 • Khi thuê bao nạp thẻ mới, số tiền đã được ứng trước được hoàn trả bằng cách tự động trừ trong tài khoản chính
 • Để sử dụng dịch vụ, bạn thực hành theo cú pháp như sau:
Để chấp nhận ứng tiền: Soạn tin Y gửi 9015
Để khước từ ứng tiền: sẽ không nhận được đề nghị ứng tiền trong lần kế tiếp Soạn tin DK gửi 9015
Để kích hoạt lại sau khi khước từ : Soạn tin DK gửi 90154. Cước phí
 • Cước gửi tin nhắn đến 9015: Miễn phí.
 • Phí dịch vụ: tính theo quy định của MobiFone và thông báo cụ thể cho thuê bao trong tin nhắn đề nghị ứng tiền.
Tìm kiếm : Cách ứng tiền Viettel, cách ứng tiền vinaphone, cách ứng tiền mobifone , ứng tiền viettel, ứng tiền mobifone , ứng tiền vinaphone
 

simsodep6868

Thành viên mới
Tham gia
12/6/2015
Bài viết
0
1. Ứng tiền miễn phí *911# Viettel, Mobi, Vina

Cách ứng tiền Viettel 911

Dùng cho thuê bao điện thoại trả trước tài khoản còn dưới 300Đ, và mở 2 chiều nghe gọi
Từ bàn phím gọi điện nhấn: *911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Vinaphone 911

Dùng cho các thuê bao trả trước khi tài khoản còn dưới 300Đ hoạt động tối thiểu 1 năm và đang mở cả 2 chiều nghe và gọi
Cũng giống như ứng tiền Viettel, ừ bàn phím gọi điện nhấn:*911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Mobifone 900

Soan tin nhắn: UT gửi 900
Điều chung của dịch vụ ứng tiền miễn phí này là số tiền được ứng đều là 3000Đ được nạp vào tài khoản chính có thể nhắn tin gọi điện nội ngoại mạng đều được. Cước phí nhắn tin gọi điện đều miễn phí. Và khi bạn nạp tiền lần kế tiếp số tiền bị trừ chỉ bằng đúng số tiền bạn đã ứng trước là 3000Đ chứ không mất phí gì thêm.

2. Ứng tiền có phí Viettel Mobifone Vinaphone

Ứng tiền Viettel 10000 20000 30000 40000 50000 9118
Đây là dịch vụ ứng tiền tự động của Viettel – Airtime Credit
Mức tiền ứng 10000 Cú pháp UT 10 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 1000
Mức tiền ứng 20000 Cú pháp UT 20 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 200.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 2000
Mức tiền ứng 30000 Cú pháp UT 30 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 300.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 3000
Mức tiền ứng 40000 Cú pháp UT 40 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc làng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 400.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 4000
Mức tiền ứng 50000 Cú pháp UT 50 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 500.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 5000
Số tiền sẽ được cộng vào tài khoản gốc, tuy nhiên sẽ không được cộng ngày sử dụng, phí nhắn tin là miễn phí, phí dịch vụ chỉ bị trừ khi bạn nạp tiền vào tài khoản và sẽ được trừ dần dần hoặc trừ hết tùy theo số tiền bạn nạp vào tài khoản nhiều hay ít, chứ không phải luôn luôn trừ hết

Ứng tiền Mobifone 10000 20000 30000 40000 50000 vnd

1. Đối tượng và tình cảnh sử dụng
 • Đối tượng: Các thuê bao MobiFone trả trước đang hoạt động hai chiều.
 • Điều kiện: Để sử dụng dịch vụ, thuê bao trả trước phải có các điều kiện sau:
  • Hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày phát sinh cước.
  • Có số tiền sử dụng trong tháng gần nhất tối thiểu là 15.000 VND (trên tài khoản chính).
  • Thuê bao đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng trong vòng 2 tháng gần nhất.
  • Được hệ thống nhắn tin mời ứng tiền với mức phí xác định
3. Hướng dẫn sử dụng
 • MobiFone sẽ tự động gửi đề nghị ứng tiền đến các thuê bao khi tài khoản chính của thuê bao có số dư thấp (từ 5,000 VND) và thuê bao đáp ứng được các điều kiện sử dụng dịch vụ.
 • Số tiền ứng: từ 5.000 – 50.000 đồng/lần ứng tiền tùy từng thuê bao cụ thể.
 • Số tiền ứng được cộng vào Tài khoản chính.
 • Khi thuê bao nạp thẻ mới, số tiền đã được ứng trước được hoàn trả bằng cách tự động trừ trong tài khoản chính
 • Để sử dụng dịch vụ, bạn thực hiện theo cú pháp như sau:
Để chấp nhận ứng tiền: Soạn tin Y gửi 9015
Để từ chối ứng tiền: sẽ không nhận được đề nghị ứng tiền trong lần kế tiếp Soạn tin DK gửi 9015
Để kích hoạt lại sau khi chối từ : Soạn tin DK gửi 90154. Cước phí
 • Cước gửi tin nhắn đến 9015: Miễn phí.
 • Phí dịch vụ: tính theo quy định của MobiFone và thông báo cụ thể cho thuê bao trong tin nhắn đề nghị ứng tiền.
Tìm kiếm : Cách ứng tiền Viettel, cách ứng tiền vinaphone, cách ứng tiền mobifone , ứng tiền viettel, ứng tiền mobifone , ứng tiền vinaphone
 

simsodep6868

Thành viên mới
Tham gia
12/6/2015
Bài viết
0
1. Ứng tiền miễn phí *911# Viettel, Mobi, Vina

Cách ứng tiền Viettel 911

Dùng cho thuê bao điện thoại trả trước tài khoản còn dưới 300Đ, và mở 2 chiều nghe gọi
Từ bàn phím gọi điện nhấn: *911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Vinaphone 911

Dùng cho các thuê bao trả trước khi tài khoản còn dưới 300Đ hoạt động tối thiểu 1 năm và đang mở cả 2 chiều nghe và gọi
Cũng giống như ứng tiền Viettel, ừ bàn phím gọi điện nhấn:*911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Mobifone 900

Soan tin nhắn: UT gửi 900
Điều chung của dịch vụ ứng tiền miễn phí này là số tiền được ứng đều là 3000Đ được nạp vào tài khoản chính có thể nhắn tin gọi điện nội ngoại mạng đều được. Cước phí nhắn tin gọi điện đều miễn phí. Và khi bạn nạp tiền lần kế tiếp số tiền bị trừ chỉ bằng đúng số tiền bạn đã ứng trước là 3000Đ chứ không mất phí gì thêm.

2. Ứng tiền có phí Viettel Mobifone Vinaphone

Ứng tiền Viettel 10000 20000 30000 40000 50000 9118
Đây là dịch vụ ứng tiền tự động của Viettel – Airtime Credit
Mức tiền ứng 10000 Cú pháp UT 10 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 1000
Mức tiền ứng 20000 Cú pháp UT 20 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 200.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 2000
Mức tiền ứng 30000 Cú pháp UT 30 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc làng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 300.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 3000
Mức tiền ứng 40000 Cú pháp UT 40 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 400.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 4000
Mức tiền ứng 50000 Cú pháp UT 50 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc làng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 500.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 5000
Số tiền sẽ được cộng vào tài khoản gốc, tuy nhiên sẽ không được cộng ngày sử dụng, phí nhắn tin là miễn phí, phí dịch vụ chỉ bị trừ khi bạn nạp tiền vào tài khoản và sẽ được trừ dần dần hoặc trừ hết tùy theo số tiền bạn nạp vào tài khoản nhiều hay ít, chứ không phải luôn luôn trừ hết

Ứng tiền Mobifone 10000 20000 30000 40000 50000 vnd

1. Đối tượng và tình cảnh sử dụng
 • Đối tượng: Các thuê bao MobiFone trả trước đang hoạt động hai chiều.
 • Điều kiện: Để sử dụng dịch vụ, thuê bao trả trước phải có các điều kiện sau:
  • Hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày phát sinh cước.
  • Có số tiền sử dụng trong tháng gần nhất tối thiểu là 15.000 VND (trên tài khoản chính).
  • Thuê bao đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng trong vòng 2 tháng gần nhất.
  • Được hệ thống nhắn tin mời ứng tiền với mức phí xác định
3. Hướng dẫn sử dụng
 • MobiFone sẽ tự động gửi đề nghị ứng tiền đến các thuê bao khi tài khoản chính của thuê bao có số dư thấp (từ 5,000 VND) và thuê bao đáp ứng được các hoàn cảnh sử dụng dịch vụ.
 • Số tiền ứng: từ 5.000 – 50.000 đồng/lần ứng tiền tùy từng thuê bao cụ thể.
 • Số tiền ứng được cộng vào Tài khoản chính.
 • Khi thuê bao nạp thẻ mới, số tiền đã được ứng trước được hoàn trả bằng cách tự động trừ trong tài khoản chính
 • Để sử dụng dịch vụ, bạn thực hiện theo cú pháp như sau:
Để chấp thuận ứng tiền: Soạn tin Y gửi 9015
Để khước từ ứng tiền: sẽ không nhận được đề nghị ứng tiền trong lần kế tiếp Soạn tin DK gửi 9015
Để kích hoạt lại sau khi chối từ : Soạn tin DK gửi 90154. Cước phí
 • Cước gửi tin nhắn đến 9015: Miễn phí.
 • Phí dịch vụ: tính theo quy định của MobiFone và thông báo cụ thể cho thuê bao trong tin nhắn yêu cầu ứng tiền.
Tìm kiếm : Cách ứng tiền Viettel, cách ứng tiền vinaphone, cách ứng tiền mobifone , ứng tiền viettel, ứng tiền mobifone , ứng tiền vinaphone
 

simsodep6868

Thành viên mới
Tham gia
12/6/2015
Bài viết
0
1. Ứng tiền miễn phí *911# Viettel, Mobi, Vina

Cách ứng tiền Viettel 911

Dùng cho thuê bao điện thoại trả trước tài khoản còn dưới 300Đ, và mở 2 chiều nghe gọi
Từ bàn phím gọi điện nhấn: *911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Vinaphone 911

Dùng cho các thuê bao trả trước khi tài khoản còn dưới 300Đ hoạt động tối thiểu 1 năm và đang mở cả 2 chiều nghe và gọi
Cũng giống như ứng tiền Viettel, ừ bàn phím gọi điện nhấn:*911#
chọn Ok hoặc nhấn phím gọi điện.

Cách ứng tiền Mobifone 900

Soan tin nhắn: UT gửi 900
Điều chung của dịch vụ ứng tiền miễn phí này là số tiền được ứng đều là 3000Đ được nạp vào tài khoản chính có thể nhắn tin gọi điện nội ngoại mạng đều được. Cước phí nhắn tin gọi điện đều miễn phí. Và khi bạn nạp tiền lần kế tiếp số tiền bị trừ chỉ bằng đúng số tiền bạn đã ứng trước là 3000Đ chứ không mất phí gì thêm.

2. Ứng tiền có phí Viettel Mobifone Vinaphone

Ứng tiền Viettel 10000 20000 30000 40000 50000 9118
Đây là dịch vụ ứng tiền tự động của Viettel – Airtime Credit
Mức tiền ứng 10000 Cú pháp UT 10 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 100.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 1000
Mức tiền ứng 20000 Cú pháp UT 20 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 200.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 2000
Mức tiền ứng 30000 Cú pháp UT 30 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 300.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 3000
Mức tiền ứng 40000 Cú pháp UT 40 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc trung bình 3 tháng gần nhất tối thiểu 400.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 4000
Mức tiền ứng 50000 Cú pháp UT 50 gửi 9118 Điều kiện để được ứng tiền Mức tiêu dùng TK gốc nhàng nhàng 3 tháng gần nhất tối thiểu 500.000 VNĐ/tháng. Phí dịch vụ 5000
Số tiền sẽ được cộng vào tài khoản gốc, tuy nhiên sẽ không được cộng ngày sử dụng, phí nhắn tin là miễn phí, phí dịch vụ chỉ bị trừ khi bạn nạp tiền vào tài khoản và sẽ được trừ dần dần hoặc trừ hết tùy theo số tiền bạn nạp vào tài khoản nhiều hay ít, chứ không phải xoành xoạch trừ hết

Ứng tiền Mobifone 10000 20000 30000 40000 50000 vnd

1. Đối tượng và điều kiện sử dụng
 • Đối tượng: Các thuê bao MobiFone trả trước đang hoạt động hai chiều.
 • Điều kiện: Để sử dụng dịch vụ, thuê bao trả trước phải có các điều kiện sau:
  • Hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày phát sinh cước.
  • Có số tiền sử dụng trong tháng gần nhất tối thiểu là 15.000 VND (trên tài khoản chính).
  • Thuê bao đã nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng trong vòng 2 tháng gần nhất.
  • Được hệ thống nhắn tin mời ứng tiền với mức phí xác định
3. Hướng dẫn sử dụng
 • MobiFone sẽ tự động gửi yêu cầu ứng tiền đến các thuê bao khi tài khoản chính của thuê bao có số dư thấp (từ 5,000 VND) và thuê bao đáp ứng được các tình cảnh sử dụng dịch vụ.
 • Số tiền ứng: từ 5.000 – 50.000 đồng/lần ứng tiền tùy từng thuê bao cụ thể.
 • Số tiền ứng được cộng vào Tài khoản chính.
 • Khi thuê bao nạp thẻ mới, số tiền đã được ứng trước được hoàn trả bằng cách tự động trừ trong tài khoản chính
 • Để sử dụng dịch vụ, bạn thực hành theo cú pháp như sau:
Để chấp nhận ứng tiền: Soạn tin Y gửi 9015
Để từ chối ứng tiền: sẽ không nhận được đề nghị ứng tiền trong lần kế tiếp Soạn tin DK gửi 9015
Để kích hoạt lại sau khi từ chối : Soạn tin DK gửi 90154. Cước phí
 • Cước gửi tin nhắn đến 9015: Miễn phí.
 • Phí dịch vụ: tính theo quy định của MobiFone và thông báo cụ thể cho thuê bao trong tin nhắn đề nghị ứng tiền.
Tìm kiếm : Cách ứng tiền Viettel, cách ứng tiền vinaphone, cách ứng tiền mobifone , ứng tiền viettel, ứng tiền mobifone , ứng tiền vinaphone
 
Top