Hướng Dẫn bản auto ẩn game độc cô cầu bại phiên bản mới nhất

killmarkcfdep1

Thành viên mới
Tham gia
20/12/2012
Bài viết
29
Bản auto ẩn game độc cô cầu bại phiên bản mới nhất
New: chức năng tắt máy khi thoát hết cửa sổ game, fix lỗi không hẹn giờ mà vẫn tự tắt máy lúc khi bạn chỉnh vào một thời gian nào đó ( 60 phút, 120 phút, 180 phút, v.v...)
đánh dấu cửa sổ game bằng các số và tên nhân vật, thuận tiện trong quản lý nhiều cửa sổ game một lúc

Tool gồm những chức năng như sau:


- Đánh dấu cửa sổ game bằng tên nhân vật
- Điều chỉnh cấu hình Độc Cô Cầu Bại, auto doc co cau bai (full hiệu ứng hoặc giảm hiệu ứng tối đa - màn hình đen)
- Nút tắt bật trực tiếp file game.exe, autoupdate.exe, wjxtdAuto Pro, WJXSmartFocus, mở thư mục Độc Cô Cầu Bại
- Thoát các cửa sổ game đồng loạt
- Bản Mới trở đi bổ sung patch hỗ trợ combo nhiều skill ở tab Thêm
- Hẹn giờ tắt máy (tính theo giờ máy tính, không phải đếm lùi)
- Tắt máy khi thoát hết cửa sổ game
- Có danh sách cập nhật liên tục 24/24 về các auto cũng như auto mới nhất
- Chống Lag ( độ Phân giải thấp ) ;) ^^!

Cài đặt:


- Chạy Auto Độc Cô Cầu Bại- Hiện cửa sổ yêu cầu bạn chọn đường dẫn đến thư mục cài game Độc Cô Cầu Bại- Nhận được thông báo "Kích Hoạt Thành Công" , các bạn bắt đầu vào Game và đợi khoảng 5 phút để Auto Thông Qua Tường Lửa Của VTC


Lưu ý : Một số chương trình anti-virus nhận nhầm do tool viết bằng AutoIt, nếu bị như vậy thì các bạn có thể cho vào vùng an toàn (ưu tiên). plugin Doc co
 

killmarkcfdep1

Thành viên mới
Tham gia
20/12/2012
Bài viết
29
Úp Link


Bản auto ẩn game độc cô cầu bại phiên bản mới nhất
New: chức năng tắt máy khi thoát hết cửa sổ game, fix lỗi không hẹn giờ mà vẫn tự tắt máy lúc khi bạn chỉnh vào một thời gian nào đó ( 60 phút, 120 phút, 180 phút, v.v...)
đánh dấu cửa sổ game bằng các số và tên nhân vật, thuận tiện trong quản lý nhiều cửa sổ game một lúc
Vipautopro.com


Tool gồm những chức năng như sau:


- Đánh dấu cửa sổ game bằng tên nhân vật
- Điều chỉnh cấu hình Độc Cô Cầu Bại, auto doc co cau bai (full hiệu ứng hoặc giảm hiệu ứng tối đa - màn hình đen)
- Nút tắt bật trực tiếp file game.exe, autoupdate.exe, wjxtdAuto Pro, WJXSmartFocus, mở thư mục Độc Cô Cầu Bại
- Thoát các cửa sổ game đồng loạt
- Bản Mới trở đi bổ sung patch hỗ trợ combo nhiều skill ở tab Thêm
- Hẹn giờ tắt máy (tính theo giờ máy tính, không phải đếm lùi)
- Tắt máy khi thoát hết cửa sổ game
- Có danh sách cập nhật liên tục 24/24 về các auto cũng như auto mới nhất
- Chống Lag ( độ Phân giải thấp ) ;) ^^!

Cài đặt:


- Chạy Auto Độc Cô Cầu Bại- Hiện cửa sổ yêu cầu bạn chọn đường dẫn đến thư mục cài game Độc Cô Cầu Bại- Nhận được thông báo "Kích Hoạt Thành Công" , các bạn bắt đầu vào Game và đợi khoảng 5 phút để Auto Thông Qua Tường Lửa Của VTC


Lưu ý : Một số chương trình anti-virus nhận nhầm do tool viết bằng AutoIt, nếu bị như vậy thì các bạn có thể cho vào vùng an toàn (ưu tiên). plugin Doc co
http://www.mediafire.com/?48e63h17y7gzy57
 

killmark cf dep 2013

Thành viên mới
Tham gia
7/1/2013
Bài viết
1
Bản auto ẩn game độc cô cầu bại phiên bản mới nhất
New: chức năng tắt máy khi thoát hết cửa sổ game, fix lỗi không hẹn giờ mà vẫn tự tắt máy lúc khi bạn chỉnh vào một thời gian nào đó ( 60 phút, 120 phút, 180 phút, v.v...)
đánh dấu cửa sổ game bằng các số và tên nhân vật, thuận tiện trong quản lý nhiều cửa sổ game một lúc
Vipautopro.com


Tool gồm những chức năng như sau:


- Đánh dấu cửa sổ game bằng tên nhân vật
- Điều chỉnh cấu hình Độc Cô Cầu Bại, auto doc co cau bai (full hiệu ứng hoặc giảm hiệu ứng tối đa - màn hình đen)
- Nút tắt bật trực tiếp file game.exe, autoupdate.exe, wjxtdAuto Pro, WJXSmartFocus, mở thư mục Độc Cô Cầu Bại
- Thoát các cửa sổ game đồng loạt
- Bản Mới trở đi bổ sung patch hỗ trợ combo nhiều skill ở tab Thêm
- Hẹn giờ tắt máy (tính theo giờ máy tính, không phải đếm lùi)
- Tắt máy khi thoát hết cửa sổ game
- Có danh sách cập nhật liên tục 24/24 về các auto cũng như auto mới nhất
- Chống Lag ( độ Phân giải thấp ) ;) ^^!

Cài đặt:


- Chạy Auto Độc Cô Cầu Bại- Hiện cửa sổ yêu cầu bạn chọn đường dẫn đến thư mục cài game Độc Cô Cầu Bại- Nhận được thông báo "Kích Hoạt Thành Công" , các bạn bắt đầu vào Game và đợi khoảng 5 phút để Auto Thông Qua Tường Lửa Của VTC


Lưu ý : Một số chương trình anti-virus nhận nhầm do tool viết bằng AutoIt, nếu bị như vậy thì các bạn có thể cho vào vùng an toàn (ưu tiên). plugin Doc co
http://www.mediafire.com/?48e63h17y7gzy57


 

killmark cf dep 2013

Thành viên mới
Tham gia
7/1/2013
Bài viết
1
Bản auto ẩn game độc cô cầu bại phiên bản mới nhất
New: chức năng tắt máy khi thoát hết cửa sổ game, fix lỗi không hẹn giờ mà vẫn tự tắt máy lúc khi bạn chỉnh vào một thời gian nào đó ( 60 phút, 120 phút, 180 phút, v.v...)
đánh dấu cửa sổ game bằng các số và tên nhân vật, thuận tiện trong quản lý nhiều cửa sổ game một lúc
Vipautopro.com


Tool gồm những chức năng như sau:


- Đánh dấu cửa sổ game bằng tên nhân vật
- Điều chỉnh cấu hình Độc Cô Cầu Bại, auto doc co cau bai (full hiệu ứng hoặc giảm hiệu ứng tối đa - màn hình đen)
- Nút tắt bật trực tiếp file game.exe, autoupdate.exe, wjxtdAuto Pro, WJXSmartFocus, mở thư mục Độc Cô Cầu Bại
- Thoát các cửa sổ game đồng loạt
- Bản Mới trở đi bổ sung patch hỗ trợ combo nhiều skill ở tab Thêm
- Hẹn giờ tắt máy (tính theo giờ máy tính, không phải đếm lùi)
- Tắt máy khi thoát hết cửa sổ game
- Có danh sách cập nhật liên tục 24/24 về các auto cũng như auto mới nhất
- Chống Lag ( độ Phân giải thấp ) ;) ^^!

Cài đặt:


- Chạy Auto Độc Cô Cầu Bại- Hiện cửa sổ yêu cầu bạn chọn đường dẫn đến thư mục cài game Độc Cô Cầu Bại- Nhận được thông báo "Kích Hoạt Thành Công" , các bạn bắt đầu vào Game và đợi khoảng 5 phút để Auto Thông Qua Tường Lửa Của VTC


Lưu ý : Một số chương trình anti-virus nhận nhầm do tool viết bằng AutoIt, nếu bị như vậy thì các bạn có thể cho vào vùng an toàn (ưu tiên). plugin Doc co
http://www.mediafire.com/?48e63h17y7gzy57


 

killmarkcfdep1

Thành viên mới
Tham gia
20/12/2012
Bài viết
29
Bản auto ẩn game độc cô cầu bại phiên bản mới nhất
New: chức năng tắt máy khi thoát hết cửa sổ game, fix lỗi không hẹn giờ mà vẫn tự tắt máy lúc khi bạn chỉnh vào một thời gian nào đó ( 60 phút, 120 phút, 180 phút, v.v...)
đánh dấu cửa sổ game bằng các số và tên nhân vật, thuận tiện trong quản lý nhiều cửa sổ game một lúc
Vipautopro.com


Tool gồm những chức năng như sau:


- Đánh dấu cửa sổ game bằng tên nhân vật
- Điều chỉnh cấu hình Độc Cô Cầu Bại, auto doc co cau bai (full hiệu ứng hoặc giảm hiệu ứng tối đa - màn hình đen)
- Nút tắt bật trực tiếp file game.exe, autoupdate.exe, wjxtdAuto Pro, WJXSmartFocus, mở thư mục Độc Cô Cầu Bại
- Thoát các cửa sổ game đồng loạt
- Bản Mới trở đi bổ sung patch hỗ trợ combo nhiều skill ở tab Thêm
- Hẹn giờ tắt máy (tính theo giờ máy tính, không phải đếm lùi)
- Tắt máy khi thoát hết cửa sổ game
- Có danh sách cập nhật liên tục 24/24 về các auto cũng như auto mới nhất
- Chống Lag ( độ Phân giải thấp ) ;-) ^^!

Cài đặt:


- Chạy Auto Độc Cô Cầu Bại- Hiện cửa sổ yêu cầu bạn chọn đường dẫn đến thư mục cài game Độc Cô Cầu Bại- Nhận được thông báo "Kích Hoạt Thành Công" , các bạn bắt đầu vào Game và đợi khoảng 5 phút để Auto Thông Qua Tường Lửa Của VTC


Lưu ý : Một số chương trình anti-virus nhận nhầm do tool viết bằng AutoIt, nếu bị như vậy thì các bạn có thể cho vào vùng an toàn (ưu tiên). plugin Doc co
http://www.mediafire.com/?48e63h17y7gzy57
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

killmarkcfdep1

Thành viên mới
Tham gia
20/12/2012
Bài viết
29
Bản Auto Game Độc Cô Cầu Bại (ABC auto) VIPLượt xem : 80 - Bình luận : 8 • 25/03/2013, 21:58
  #1
  killmarkcfdep1
  user-offline.png
  Thành viên KSV
  member.gif  blue.png  orange.png  green.png
  Gia nhập20/12/2012Đến từho chi minhTuổi22Bài viết0Points2,929Level5Cảm ơn12Được cảm ơn 12 lần / 12 bài


  Bản Auto Game Độc Cô Cầu Bại (ABC auto) VIPBản Auto Game Độc Cô Cầu Bại
  Khai Mở Máy Chủ: Kháng Long Hữu Hối (New) Tại Đây: CodeKhangLongHuuHoi.comWebsite chính thức:autodccb.blogger.com
  Bản Auto Game Độc Cô Cầu Bại
  Sau một thời gian chơi thử bản Trung Quố 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top