How to tán crush

How to tán đổ crush?

 • Tìm cách bắt chuyện

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Làm đẹp

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Thân với BFF của crush

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Nhắn tin nhiều

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Cười

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Giả bộ con nít

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Khác?

  Số phiếu: 0 0,0%

 • Số người tham gia
  0
 • Bình chọn đã đóng .
Quay lại
Top