Hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua

Top