1. enmay

  enmay Thành viên mới

  Hỏi bài tập liên quan đến Quan điểm toàn diện và lịch sử - cụ thể

  Các anh chị làm ơn cho em hỏi 1 bài tập liên quan đến Quan điểm toàn diện và lịch sử-cụ thể ạ.

  Xuất phát từ câu chuyện "Bán lược cho sư": "Ở một công ty nọ, để thử việc nhân viên, họ đưa ra tiêu chí: mỗi nhân viên thử việc đều phải bán được 1000 chiếc lược cho một nhóm khách hàng được chỉ định - là các nhà sư - trong vòng một tuần. Thử thách kỳ quái này khiến cho hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: Bán lược cho nhà sư ư? Sao có thể làm được?

  Đa số đều từ bỏ, chỉ có ba người dám chấp nhận thử thách. Một tuần thử thách kết thúc, người thứ nhất bán được một chiếc, người thứ hai bán được 10 chiếc còn người thứ ba đã bán hết sạch.

  1000 chiếc, cùng một hoàn cảnh, song kết quả lại khác xa (?) công ty bèn mời ba người thuật lại quá trình bán hàng của mình.

  Người thứ nhất kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng, một hoà thượng động lòng, mua cho anh ta một chiếc lược.

  Người thứ hai kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi, do gió núi mạnh, khiến cho tóc của thiện nam, tín nữ lên chùa rối tung hết cả. Anh ta liền tìm đến sư trụ trì chùa và nói “Người dâng hương tóc tai bù xù, trông không được thành kính với Đức Phật lắm, Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc”. Thấy có lý, sư trụ trì liền mua lược giúp anh ta, vì chùa có 10 toà hương nên anh ta đã bán được 10 chiếc lược.

  Còn người thứ ba tìm đến một ngôi chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Anh ta nói với phương trượng: “Phàm những người dâng hương ai cũng có lòng thành, chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người đời làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình, khắc lên đó ba chữ “Lược Tích Thiện” làm tặng phẩm”. Phương trượng nghe có lý liền mua cho anh ta 1000 chiếc"

  Câu hỏi:
  1) Tại sao người thứ nhất lại thất bại? Đứng trên quan điểm toàn diện và lịch sử-cụ thể để chỉ ra anh ta đã vi phạm quan điểm toàn diện và lịch sử - cụ thể nên thất bại.
  2) Tại sao người thứ 3 lại thành công? Anh ta đã vận dụng thành công quan điểm toàn diện và lịch sử-cụ thể như thế nào?
  3) Bạn có thể dựa vào quan điểm toàn diện và lịch sử-cụ thể để đưa ra giải pháp tốt hơn cả 3 người kia?
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP