1. av886

    av886 Thành viên KSV

    Học về hàm tính trung bình cộng (Average) trong excel

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    Như các bạn đã biết trong toán học chúng ta có phép tính trung bình cộng và Excel cũng vậy có hàm tính trung bình cộng để tính toán
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP