1. LanguageKorean

  LanguageKorean Thành viên KSV

  Học tiếng Hàn Quốc về chủ đề hỏi đường hay địa điểm

  Học tiếng Hàn về chủ đề hỏi đường hay địa điểm:"Từ vựng và hội thoại khi bạn muốn hỏi đường hay địa điểm", các bạn xem chi tiết bài viết tại link sau: luyenthitopik.vn/tu-vung-va-hoi-thoai-khi-ban-muon-hoi-duong-hay-dia-diem.html. Chúc các bạn học tập chăm chỉ, sớm đạt được những mục tiêu ngắn hạn đặt ra trước đó nhé. Một số từ vựng có trong bài viết:
  어디 [ơđi] đâu (từ hỏi địa điểm)
  가다 [kađa] đi
  똑바로 [t’ôcp’arô] thẳng
  오른쪽 [ôrưnch’ôc] bên phải
  왼쪽 [uênch’ôc] bên trái
  앞 [ap] trước
  뒤 [tuy] sau
  건너편 [kơnnơphyơn] đối diện
  이쪽 [ich’ôc] lối này
  저쪽 [chơch’ôc] lối kia
  여기 [yơghi] đây
  저기 [chơghi] kia
  택시정류장 [thecs’i-chơngnyu-chang] bến xe tắc xi
  지하철 역 [chihachhơ’llyơc] ga tàu điện ngầm
  지하도 [chihađô] đường hầm
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP