Học quản trị khách sạn, quản lý nhà hàng

vothingoc95

Thành viên mới
Tham gia
30/9/2016
Bài viết
0
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VĂN LANG THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC

2. Nếu hoàn cảnh cuộc sống hiện tại không cho phép bạn thi vào một trường đại học truyền thống, thì vẫn có thể có được bằng cử nhân bằng cách tham gia một trường đại học trực tuyến. Có hàng loạt các chương trình lấy bằng trực tuyến, và khi bạn sắp cân nhắc chúng, điều quan trọng nhất phải làm là tìm một chương trình được chính thức công nhận. Nếu bạn không thể tìm thấy chương trình trực tuyến nào cấp bằng chuyên về quản lý khách sạn hay quản lý nhà hàng, thì chuyên ngành tốt nhất để bạn theo đuổi sẽ là một loại quản lý khác hoặc chuyên ngành kinh do có liên quan.

Anh/Chị Có nhu cầu tham gia khóa học thì đăng ký quan SĐT để được tư vấn miễn phí: 0973868676 NGỌC.

XEM CHI TIẾT KHÓA HỌC TẠI: Khoa Hoc Quan Tri Nha Hang Khach San

Nghiep vu le tan.

1. Doa nh ồng thu khác - TH ỰC HIỆ N NĂ M 2008 1- Tổn g số L/K lượt khác h 3474 1101 1542 1400 596 951 944 684 a- Khác h L/K quốc tế 2490 1012 1302 1200 427 225 678 298 b- Khác L/K h nội địa 984 89 240 200 169 726 266 386 2- Ngà y N/K khác h 3286 2968 3092 1491 1771 1605 2227 1848 a- Ngà y khác N/K h quố c tế 1583 1255 2104 1193 1328 249 249 203 b- Ngà y khác N/K h nội địa 1703 1713 988 298 443 1356 1978 1645 3- Côn g suất % buồn g phòn g 50.60% 42.80% 63.40% 48.00% 51.70% 50.30% 67.10% 55.70% B. DO AN H 644,773, 651,431,62 501,985,11 THU 582 489,863,598 779,362,255 1 607,533,214 0 1,008,563,060 440,848,835 5 1- Doa nh thu Tr/đ dịch ồng vụ thuê phòn 568,405, 474,419,26 420,871,62 g 582 429,239,598 509,180,936 6 421,196,964 0 796,455,880 448,707,555 5
 
Top