Học nghề nhân sự để dễ xin việc

nguonlucquocte.com

Thành viên mới
Tham gia
14/2/2012
Bài viết
10
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Khóa: QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Pháp luật lao động – Chìa khoá để thành công: Cơ sở pháp lý, hợp đồng lao động – giải quyết tranh chấp lao động – trình tự xử lý kỷ luật lao động – kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, bồi thường chi phí đào tạo, thảo luận và giải quyết trên 10 tình huống hấp dẫn trong thực tế.

Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp: Xây dựng quy trình tuyển dụng hiệu quả, cách thức tìm kiếm ứng viên, cách thức tổ chức phỏng vấn và tham dự phỏng vấn, xây dựng hồ sơ ấn tượng, kỹ năng trả lời phỏng vấn, thương lượng lương, tạo động lực cho ứng viên, 10 câu hỏi phỏng vấn kinh điển, …

Xây dựng hệ thống lương và đãi ngộ hiệu quả: Cơ sở pháp lý, phân tích vị trí công việc, đánh giá thành tích nhân viên, cách trả lương hiệu quả, nắm bắt các nguyên tắc đặc biệt trong việc thiết lập thang bảng lương và đăng ký với cơ quan chức năng.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng quy trình đào tạo phù hợp, lập kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc theo định kỳ, chuẩn bị và thực hiện đào tạo, đánh giá sau đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả: Giao tiếp là gì ? các hình thức giao tiếp, nghệ thuật lắng nghe, nghệ thuật tạo động lực, bắt tay trong giao tiếp, …
Định hướng nghề nghiệp – xây dựng mục tiêu cá nhân hiệu quả: Tịnh tâm để đánh giá trung thực về cá nhân, từ đó xác định Bạn sẽ là ai trong tương lai ? Bạn làm gì để đạt được mục tiêu đó ?, Mục tiêu SMART ?
Nghệ thuật lãnh đạo – bí quyết giữ người tài: Lãnh đạo, Anh là ai ?, Anh làm gì ? Các kiểu lãnh đạo, 8 nguyên tắc quan trọng trong bí quyết DỤNG NGƯỜI VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI, những câu chuyện quản lý đặc sắc nhất hiện nay.

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH - ĐẶC BIỆT -

Khóa: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH


Tổng quan về nghề nhân sự - Hình ảnh Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp: Các công việc liên quan đến nghề nhân sự; CHUYÊN MÔN – TÂM - TẦM - TƯỚNG MẠO.

Xây dựng sơ đồ tổ chức: Khảo sát và xây dựng sơ đồ tổ chức Phòng ban, Công ty, Tập đoàn phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và điều hành bộ máy.
Xây dựng quy chế điều hành phù hợp: Cơ cấu bộ máy quản lý, nguyên tắc và phương pháp điều hành, trách nhiệm – quyền hạn của Cá nhân, chức năng – nhiệm vụ từng phòng ban, …

Pháp luật lao động đối với Giám đốc nhân sự: Nghiên cứu tất cả những văn bản pháp luật liên quan đến nghề nhân sự, đặc biệt là lĩnh vực Hợp đồng lao động, hệ thống lương thưởng và kỷ luật lao động (các hình thức kỷ luật lao động, trình tự - thủ tục kỷ luật lao động, …). Học viên sẽ nghiên cứu – trao đổi và cùng giải quyết hơn 20 tình huống hấp dẫn phát sinh trong thực tế.

Xây dựng nội quy lao động chặt chẽ và phù hợp với quy định của pháp luật: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, thực hành xây dựng nội quy lao động và làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các nguyên tắc xây dựng và thực hành xây dựng thỏa ước lao động tập thể hài hòa, làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Xây dựng hệ thống trả lương và đãi ngộ hiệu quả: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, cách trả lương hiệu quả (Cạnh tranh – công bằng – pháp luật - phù hợp), các hình thức trả lương phổ biến hiện nay, nguyên tắc để xây dựng hệ thống thang bảng lương, thực hành xây dựng thang bảng lương và quy chế lương, làm thủ tục đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Nghệ thuật tuyển dụng chuyên nghiệp: Nghiên cứu cơ sở pháp lý liên quan đến công tác tuyển dụng, nắm bắt các bước tuyển dụng và những kỹ năng, nghệ thuật độc đáo nhất trong việc tạo động lực cho ứng viên, xây dựng hồ sơ ấn tượng, thể hiện tính chuyên nghiệp của Công ty thông qua công tác tuyển dụng hiệu quả, thực hành xây dựng quy trình tuyển dụng phù hợp.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: Xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn bị và triển khai đào tạo, đánh giá việc áp dụng kiến thức đã học vào trong thực tế công việc, thực hành xây dựng quy trình đào tạo hiệu quả.

Hợp đồng lao động – văn bản pháp lý cao nhất thể hiện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động: Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các loại hợp đồng lao động, nguyên tắc áp dụng, các kỹ thuật khi xây dựng hợp đồng lao động chặt chẽ, những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, bồi thường chi phí đào tạo, …

Xây dựng chiến lược/kế hoạch nhân sự: Căn cứ kế hoạch kinh doanh, các yếu tố khác có liên quan và thực hành xây dựng kế hoạch nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển từng giai đoạn của Công ty (Công ty mới, Công ty đã hoạt động).

Xây dựng mục tiêu SMART và đánh giá thành tích nhân viên: Nguyên tắc xây dựng mục tiêu, cơ sở đánh giá thành tích, thực hành xây dựng quy trình đánh giá thành tích một cách công bằng, hiệu quả làm cơ sở để tăng lương, khen thưởng, bổ nhiệm, thuyên chuyển, đào tạo nhằm đảm bảo sự công bằng và phát huy tối đa nguồn lực hiện có.

Công tác PCCC và Môi trường: Văn bản pháp luật liên quan đến công tác PCCC và môi trường, các thủ tục cần thiết đối với hoạt động của Công ty.

Nghệ thuật lãnh đạo – dụng người: Lãnh đạo, Anh là ai ?, Anh làm gì ? Các kiểu lãnh đạo, 8 nguyên tắc quan trọng trong bí quyết DỤNG NGƯỜI VÀ GIỮ NGƯỜI TÀI, những câu chuyện quản lý đặc sắc nhất hiện nay.

Giaûm 200k cho sinh vieân, giaûm 100k cho hoïc vieân ñaêng kyù tröôùc khai giaûng 5 ngaøy (ñoái vôùi khoùa QTNS); giaûm 10% cho 10 hoïc vieân ñaêng kyù ñaàu tieân (ñoái vôùi khoùa GÑNS)


CHƯƠNG TRÌNH RẤT TỐT CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU:

- Nhân viên đang làm công tác hành chính – nhân sự.
- Các Phó phòng, Trưởng phòng nhân sự muốn chuyên nghiệp để phát triển cao hơn.
- Giám đốc nhân sự đương nhiệm nhưng “Tầm” chưa tương xứng với vị trí hiện tại.
- Những người sẽ là Chủ Doanh nghiệp hoặc là Chủ doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu về nghề quản trị nhân sự đầy nghệ thuật.
- Sinh viên các nghành: Quản trị nguồn nhân lực, Kinh doanh, Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật, Công nghệ thông tin, Đông phương học, …
- Những người khác yêu nghề nhân sự.
- Đối với khóa GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỰC HÀNH thì học viên phải có máy tính cá nhân để đảm bảo học và thực hành ngay trên máy tính.

CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP DO:
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THUỘC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CẤP.

HỆ THỐNG TRUNG TÂM

TRƯỜNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM
02Bis Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
Khai giảng: 11,12/05/2012.
Học từ 18h- 20h45, thứ 2-4-6; Khóa GĐNS học thứ 3-5-7.

TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH
129 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5,
Tp.HCM
Khai giảng: 15/05/2012.
Học từ 18h- 20h45, thứ 3-5-7.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ
438 Đường Đồng Khởi, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai.
Khai giảng: 21/04/2012.
Học từ 18h- 20h45, thứ 3-5-7.

TRƯỜNG THCS BÌNH THỌ
39 Đường Thống Nhất, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Khai giảng: 20/04/2012.
Học từ 18h- 20h45, thứ 2-4-6.


LIÊN HỆ GHI DANH
Điện thoại: 085.4091.702 0938.390.124.
Hotline: 0919.977.533
CHẤT LƯỢNG SỐ 1
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top