Hóa ra đây mới là suy nghĩ thực sự của động vật

Gemini Malfoy

my father will hear about this
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2017
Bài viết
584
Liệu bạn đã từng thắc mắc xem động vật suy nghĩ như thế nào chưa. Và đây là câu trả lời

1. Không phải chúng hậu đậu đâu, chúng chỉ tò mò thôi
4301-c6f79072cb4ac23e3a4c0e0a4237db87-ohaytv.jpg

2. Lời khuyên của kẻ từng trải
4301-5e8d3865f601f4f2d5ece2cd154d3259-ohaytv.jpg
3. Ai sinh ra cũng để làm việc gì đó, không ai là vô dụng cả
4301-ba9184b26b64171290f435e1cb3191e9-ohaytv.jpg
4. Tình bạn ảo
4301-0e530747a8c8da6652eaf7e5d4605c3b-ohaytv.jpg
5. Sự ngây thơ của chú giun đất
4301-a2c66a3557aceab7f8eb57b4eacc2323-ohaytv.jpg
6. Tất cả vì truyền thống gia đình thôi, không phải do vô ý thức đâu
4301-ac3bdec09d2a5c7c3d2922309f7f18b8-ohaytv.jpg
7. Chắc đang đến tháng
4301-1b3bc2a17ec1311eecd5c32f658a9264-ohaytv.jpg
8. Phải mạnh mẽ lên
4301-664b08833036beb48e789070b87c6abf-ohaytv.jpg
9. Nhiều đồ ăn quá
4301-751dd8ee25e5a099d0998fef31ad7b1a-ohaytv.jpg
10. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống
4301-42024189be0dbe5dd74b0a53f697a040-ohaytv.jpg
11. Ông Mèo Nô-en
4301-2e64f23764d55177237ee2619b4791f7-ohaytv.jpg
12. Hoa cô ca cô la
4301-685a40d40ef5729ad284d52639dfa191-ohaytv.jpg
13. Vâng em đây
4301-651303df91496294aa8805c502f9b1e6-ohaytv.jpg
14. Chó xem ra vẫn nhát hơn mèo
4301-c01b07c4d236a3f93c18cb8b3c7c085b-ohaytv.jpg
15. Thì ra đây là nguyên nhân
4301-80b3251cbd62502ca3cfda5eb12b9dcf-ohaytv.jpg
16. Thật tội nghiệp chúng đã bị chúng ta hiểu lầm bấy lâu nay
4301-be74d841ce8a10999aed34a554ea4b92-ohaytv.jpg
 
Top