1. mlawkey

    mlawkey Thành viên mới

    Hộ kinh doanh sử dụng 03 lao động có phải đăng kí kinh doanh không?

    Theo Điều 66 Nghị định 78/2015 về đăng kí doanh nghiệp quy định hộ kinh doanh như sau:

    1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

    2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

    3. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

    Như vậy, hộ gia đình bạn sử dụng 03 lao động, nếu có mức thu nhập thấp so với mức thu nhập mà Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì sẽ không phải đăng ký kinh doanh.

    Tuy nhiên, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, gia đình bạn phải nộp thuế (kể cả không phải đăng ký kinh doanh)

    - Thứ nhất, nộp thuế môn bài hàng năm.

    - Thứ hai, Về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, nếu doanh thu phát sinh trên 100 triệu đồng/01 năm thì gia đình bạn phải đóng loại thuế này. Bởi theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

    "1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

    a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

    b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

    c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

    d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

    2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống."
    Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế.
     
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP