Hồ bơi CTP [muốn khóc than, kể lể, tâm sự, tư vấn xin mời vào đây]

ck biết.... nhưng... cần giả vờ hk biết j =))
 
@ck vk bít òy..ck đừng suy nghĩ nhìu a~
@vk ai bơ vk thế ?
 
Xả thêm 1 đợt nữa nè :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Quay lại
Top