1. scaros

  scaros Thành viên mới

  [hn] lịch khai giảng lớp tiếng trung sơ cấp từ đầu

  LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG
  SƠ CẤP TỪ ĐẦU

  ( Học phí 800.000vnd ,20 buổi.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu )
  CÁC LỚP BUỔI TỐI :

  Ca 1 : 17h50 đến 19h20
  Ca 2 : 19h45 dến 21h15


  A44 khai giảng 26/7 (t5) lịch học 3,5,CN; ca 1 ( còn 3 chỗ )

  A47 khai giảng 14/08 (t3) lịch học 3,5,CN; ca 2 ( còn 5 chỗ )

  A45 khai giảng 10/08 (t7) lịch học 2,4,6; ca 1 ( còn 4 chỗ )


  CÁC LỚP BAN NGÀY:


  S12:khai giảng thứ 2 ngày 30/07/2012 học 9h đến 10h30 sáng thứ 2,4,6 ,tuần học 3 buổi ( còn 3 chỗ ) .

  SC2 khai giảng 18/08 (t7) lịch học thứ 7, CN; học từ 15h - 16h30 ( còn 6 chỗ )
  » LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 2
  CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 2  S10 : khai giảng thứ 5 ngày 13/09 lịch học 8h15-9h45 thứ 3,5 Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

  SC9: khai giảng thứ bảy ngày 21/07 lịch học 13h30 - 15h thứ bảy , 8h - 9h sáng chủ nhật. Giáo viên thầy Phạm Dương Châu


  S11: khai giảng thứ 5 ngày 11/10 lịch học 15h thứ 3,5 từ 15h45-17h15 .GIáo viên : thầy PHạm Dương Châu. Số học viên : 30

  A41 : khai giảng thứ 3 ngày 4/9 học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,CN. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

  A42 : khai giảng thứ 4 ngày 15/8 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

  A43 : khai giảng thứ 4 ngày 5/9 học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

  A40 : khai giảng CN ngày 5/8 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,CN. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

  » LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 3
  CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 3

  S7 : khai giảng thứ 2 ngày 23/07 lịch học 10h đến 11h30 thứ 2,4,6.Giáo viên : Cô Minh

  S4 : khai giảng thứ 5 ngày 19/9 lịch học 9h đến 10h30 thứ 3,5 .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu  S8 : khai giảng thứ 2 ngày 27/8 lịch học 9h đến 10h30 thứ 3,5. .Giáo viên : cô Minh


  A36 : khai giảng CN ngày 26/08 lịch học
  17h50 đến 19h20
  thứ 3,5,CN. Giáo viên : Cô Trang A


  A34 : khai giảng thứ 2 ngày 23/07 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên : Cô Minh

  A35 : khai giảng thứ 2 ngày 23/07 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Cô Dung

  » LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 4
  CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 4


  A26 : khai giảng thứ 4 ngày 4/07 Lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. .Giáo viên : cô Trang A

  A27 : khai giảng thứ 6 ngày 27/07 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6.Giáo viên : Cô Trang C
  » LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 5
  CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 5

  A25 khai giảng chủ nhật ngày 5/08 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,cn giáo viên cô Trang A


  CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 6

  A19 khai giảng thứ 4 ngày 05/09 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Cô Minh
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP