Hãy BAN NICK người phía trên bạn :p

@ha ban vì ban đồng loại (:v tên nàng cũng đâu có dấu a~)
 
Ban all vì ai đó làm ơn cap lại post 10k đi. Sắp rồi kìa T.T
 
@lu ban vì chen ngang =))
 
@M ban vì k cho chen
 
@lu ban vì ban phu quân :D
 
@M ban chàng vì sao chàng nỡ ban thjếp T.T
 
@lu ban vì dùng mĩ nhân kế
 
@M ban chàng vì k chút xao động khi nói ban thiếp T.T
 
@lu Ban vì lu khóc
 
@N ban vì ck đi đâu nãy h?
 
@lu ban vì lu hỏi
Ta đi hét nảy giờ =.=
 
@N ban ck vì sao hét mà k cho vk nghe *mắt rưng rưng*
 
@lu ban vk vì ta gửi cho vk hk đc a~
 
@N Ban ck vì sao k gửi vk dk?
 
@lu ban vk vì ta onl đt a~ =.=
 
@N Ban ck vì nhớ hôm nào onl mt thì gửi nhé, vk đợi
 
@lu ban vk vì mai ta se gửi..có đi tai mũi họng hok đc đỗ thừa ck :3
 
@N Ban ck vì vk iu ck nhìu. Nhớ mai nhak
 
@lu ban vk vì ck nhớ rùi :D
 
@N Ban vì cho vk hun cái :*
 
Quay lại
Top