Hạnh phúc cho Haibara

Miyano Hanako

Thành viên KSV
Tham gia
5/10/2013
Bài viết
21
Ôi...ôi... :KSV@19: :KSV@19: :KSV@19: dài khủng khiếp luôn!! :KSV@19: :KSV@19: :KSV@19:
Nhưng hay thật đó! Vừa hấp dẫn, kịch tính, cả lãng mang nữa! :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12:
Kết thúc rất có hậu, nhiều đoạn đọc mắc cười thật! :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
Top