Hàm MOD, hàm QUOTIENT, Hàm chia lấy số dư và chia lấy số nguyên

av886

Thành viên KSV
Tham gia
21/9/2015
Bài viết
45
Cùng tìm hiểu 2 hàm MOD và QUOTIENT trong excel, đây là 2 hàm giúp ta có thể chia lấy số dữ hay chia lây số nguyên.
 
Top