Gửi anh chị em địa điểm học bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng

nhandtb

Thành viên mới
Tham gia
25/4/2013
Bài viết
0
clip_image002.jpg
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
──────────────────────────────────────────
Cơ sở 1: 301 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Cở sở 2: 89 – Đinh Tiên Hoàng – Phường 3 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM
Cơ sở 3: 830 – Tôn Đức Thắng – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng
Số:…/TBML-VNC
V/v: Mở các lớp BDNV tại TP.Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh, ngày22 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Căn cứ nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở; và thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011của Bộ Xây dựng quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; (Các tổ chức và cá nhân tham gia quản lý vận hành nhà chung cư bắt buộc phải có CN bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư);
Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.(Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu tư bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);
Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.
n cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 23/5/2010 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;(Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt buộc phải có CC bồi dưỡng nghiệp về đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);
Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XD công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 07/7/2009 của Bộ xây dựng quy định cá nhân tham gia (hành nghề) hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp ;
Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng… Quyết định tổ chức các khoá đào tạo dưới đây:
TT
KHOÁ ĐÀO TẠO
TẠI TP.HỒ CHÍ MINH
THỜI GIAN HỌC
KINH PHÍ
1
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ
Khai giảng ngày 10/05/2013

2.500.000VNĐ/Học viên
2
NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Khai giảng ngày 13/05/2013

1.500.000VNĐ/Học viên

3
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010

Khai giảng ngày 14/05/2013
(Chương trình cơ bản)
900.000VNĐ/Học viên
Khai giảng ngày 15/05/2013
(Chương trình nâng cao)
1.000.000VNĐ/Học viên
4
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009
Khai giảng ngày 22/05/2013

1.100.000 VNĐ/Học viên

5
GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)
Khai giảng ngày
17/05/2013

1.700.000VNĐ/HV/3 LV

6
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Khai giảng ngày
17/05/2013
1.000.000VNĐ/Họcviên

7
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
Khai giảng ngày
23/05/2013
1.200.000VNĐ/Họcviên

8
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010
Khai giảng ngày
20/05/2013
1.300.000VNĐ/Họcviên

9
ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
Khai giảng ngày
17/05/2013
CĐ 1 : 1.300.000VNĐ/HV
CĐ 2 : 1.500.000VNĐ/HV
CĐ 3 : 1.300.000VNĐ/HV

10
CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Khai giảng ngày
27/05/2013
1.000.000VNĐ/Học viên
11
ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD

Khai giảng ngày
24/05/2013
1.500.000 VNĐ/HV/LV

12
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Khai giảng ngày
22/05/2013
1.500.000 VNĐ/ Học viên
13
LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT
Khai giảng ngày
25/05/2013

1.000.000VNĐ/Học viên
14
QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH
Khai giảng ngày 22/05/2013
1.000.000VNĐ/Học viên

15
NGHIỆP VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Khai giảng ngày
18/05/2013
1.000.000VNĐ/Học viên
16
NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Khai giảng ngày
17/05/2013
1.000.000VNĐ/Học viên
17
NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD
Khai giảng ngày
17/05/2013
1.000.000VNĐ/Học viên
18
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG, VĂN THƯ LƯU TRỮ
Khai giảng ngày
22/05/2013

1.500.000VNĐ/Học viên
Học phí trên đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng
Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.

1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 2 ảnh (3x4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.

2. Địa điểm học : TRƯỜNG CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH (CS2)
(Số 89 Đinh Tiên Hoàng – P.3 – Q.Bình Thạnh – TP. HCM)
Hậu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo. Được tư vấn làm cc hành nghề thiết kế, giám sát, kỹ sư định giá...

Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký học viên xin gửi về :
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
Cơ sơ 2: Số 89 Đinh Tiên Hoàng – P. 3 – Q. Bình Thạnh – TP. HCM
ĐTCQ: 08.3517.0791, Fax: 08.62940364
MB: 01664-548-884 Hoặc 0989-261-821 ( Ngọc Nhân) Mail: ngocnhan.vdt@gmail.com
Hãy truy cập Website: WWW.DTB.COM.VN để biết thông tin các lớp học

Nơi nhận:
- Như trên
- Các phòng ban doanh nghiệp;
- Lưu VT, TC-HC.
(Sẽ có giấy mời tập trung
Khi nhận được bản đăng kí dự học)
VIỆN TRƯỞNG
Đã kýĐào Tùng Bách
 
Top