Hỏi Giúp mình bài Nguyên lý thống kê với!!!!

nh0x_noob9x

Thành viên mới
Tham gia
22/12/2010
Bài viết
2
Hix, giúp mình giải thích mấy câu này với =.=!
1/ Trong quy ước phân tổ đều đối với lượng biến liên tục: "Nếu giá trị của đơn vị nào đúng bằng giới hạn trên của 1 tổ thì đơn vị đó được xếp và tổ kế tiếp". Hãy giải thích tại sao xếp đơn vị đó vào tổ kế tiếp mà không xếp vào tổ đó?
2/ Cho biết các lượng biến dưới đây lượng biến nào là liên tục hay rời rạc? Vì sao?
a/ Khảo sát năng suất lúa của 5.000 hộ nông dân, kết quả các trị số biểu diễn được hình bên dưới:


b/ Khảo sát số học sinh 1.000 lớp học mầm non của các trường mầm non, kết quả các trị số biểu diễn được hình bên dưới:


c/Khảo sát độ tuổi của 5.000 dân trong quận A, kết quả các trị số biểu diễn được hình bên dưới:


Hix, các bạn giúp mình với nha . Cảm ơn mấy bạn nhiều :):KSV@03:
 
Top