Giữa Skype Connect và Microsoft Lync Server 2010 cần có giải pháp kết nối

chungseo123

Thành viên mới
Tham gia
13/9/2017
Bài viết
0
Kết nối giữa Sype Connect và Microsoft Lync Server 2010 nhờ sự cho phép của các bộ Enterprise Session Border Controllers của AudioCodes.
tổng đài ip grandstream

Việc an toàn kết nối bảo mật SIP có tính liên tục giữa Skype Connect và các giải pháp Microsoft Lync nhờ đến sự hỗ trợ của các bộ Enterprise Session Border Controller.
Như là một sự thay thế với chi phí thấp khi so với dịch vụ viễn thông truyền thống và số lượng ngày càng tăng dần mà khách hàng doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đang chuyển dần sang dịch vụ Skype Connect. Cả 2 khuynh hướng dịch vụ đang phát triển này đòi hỏi cấp bách khả năng kết nối trơn tru từ hạ tầng Microsoft Doanh nghiệp đến dịch vụ của Skype Connect rong cùng một thời điểm Microsoft Lync Server 2010 đang trở thành một sự lựa chọn phổ biến cho Dịch vụ thoại Doanh Nghiệp.
Tiêu biểu cho một cơ hội duy nhất dành cho các khách hàng doanh nghiệp khi chúng được chứng nhận chính thức khi bắt tay với Microsoft - cho kết nối với Lync Server 2010 với giao thức SIP Trunking đến nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Internet (Internet telephony service providers) (ITSPs) và nói cách khác, dịch vụ Skype Connect hỗ trợ cả TDM truyền thống và tổng đài PBX trên nền tảng IP với dịch vụ SIP Trunking của Skype nhờ các bộ công cụ AudioCodes E-SBC.
Khách hàng của Microsoft có thể nhận đúng giá trị thực cho đầu từ của họ với đầy đủ đặc tính bao gồm bộ xác nhận, mã hóa và xác thực, ẩn mạng Topo, tường lữa VoIP và sự kiểm tra cặn kẻ gói truyền. Khóa học của AudioCodes về Tập huấn Microsoft Lync cũng không bỏ qua những khả năng của bộ Session Border Controller, module này được hỗ trợ bởi cả các model cấu hình cổng truyền thông nâng cao ( Mediant 1000 và Mediant 3000) và các Model cổng "Ứng dụng dự phòng chi nhánh" ("Survivable Branch Appliance) (Mediant 1000) của sự kết nối giữa môi trường Microsoft và Skype Connect được cho phép bởi bộ E-SBC của AudioCodes, bộ E-SBC (Enterprise Session Border Controller).
Khách hàng doanh nghiệp có thể dựa trên sự kết nối của Skype Connect qua kết nối SIP Trunking và Microsoft Lync:
- Tiếp nhận cuộc thoại đến Microsoft Lync một cách trực tiếp thông qua Client của Skype
- Cài đặt cuộc gọi bởi thuận tiện về chi phí thấp của Skype qua tốc độ thoại toàn cầu đến cáp viễn thông trên lục địa và điện thoại di động từ - Client của Microsoft Lync.
- Cài đặt số gọi trực tuyến Skype hơn 25 quốc gia, cho phép xác nhận cuộc gọi nội địa thông qia cáp viễn thông và đi động.
- Cài đặt các nút ấn Skype trên website của họ để người sử dụng có thể gọi đến doanh nghiệp miễn phí.
- Cài đặt gọi ra ngoài hiển thị Caller ID để khách hàng biết ai đang gọi?
Cách thực hiện:
Bộ E-SBC của AudioCodes có khả năng cung cấp giao tiếp giữa Skype Connect và Server Microsoft Lync. Bộ E-SBC ngắt các phiên làm việc của Skype Connect từ mạng WAN, cung cấp các quy luật bảo mật với danh sách điều phối xác nhận (access control lists) (ACL) và lọc gói. sử dụng các đặc tính người dùng Back-to-Back để giải quyết các khả năng không tương thích SIP và cuối cùng là thông thoại vào/ra giữa doanh nghiệp và mạng Skype.
Ngoài ra, bộ E-SBC của AudioCodes cũng hỗ trợ giao tiếp kiểu PSTN khi cung cấp sự hỗ trợ cho cả 02 dạng hỗn hợp VoIP và các môi trường PSTN truyền thống. Với cấu hình này giúp làm giảm chi phí trang thiết bị và do đó cung cấp sự linh động nhiều hơn - cho phép các thiết bị tương tự có thể ngắt cả giao tiếp TDM từ dịch vụ PSTN và giao tiếp SIP từ Skype Connect.
 

chungseo123

Thành viên mới
Tham gia
13/9/2017
Bài viết
0
Kết nối giữa Sype Connect và Microsoft Lync Server 2010 nhờ sự cho phép của các bộ Enterprise Session Border Controllers của AudioCodes.
tổng đài ip grandstream
Việc an toàn kết nối bảo mật SIP có tính liên tục giữa Skype Connect và các giải pháp Microsoft Lync nhờ đến sự hỗ trợ của các bộ Enterprise Session Border Controller.
Như là một sự thay thế với chi phí thấp khi so với dịch vụ viễn thông truyền thống và số lượng ngày càng tăng dần mà khách hàng doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới đang chuyển dần sang dịch vụ Skype Connect. Cả 2 khuynh hướng dịch vụ đang phát triển này đòi hỏi cấp bách khả năng kết nối trơn tru từ hạ tầng Microsoft Doanh nghiệp đến dịch vụ của Skype Connect rong cùng một thời điểm Microsoft Lync Server 2010 đang trở thành một sự lựa chọn phổ biến cho Dịch vụ thoại Doanh Nghiệp.
Tiêu biểu cho một cơ hội duy nhất dành cho các khách hàng doanh nghiệp khi chúng được chứng nhận chính thức khi bắt tay với Microsoft - cho kết nối với Lync Server 2010 với giao thức SIP Trunking đến nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Internet (Internet telephony service providers) (ITSPs) và nói cách khác, dịch vụ Skype Connect hỗ trợ cả TDM truyền thống và tổng đài PBX trên nền tảng IP với dịch vụ SIP Trunking của Skype nhờ các bộ công cụ AudioCodes E-SBC.
Khách hàng của Microsoft có thể nhận đúng giá trị thực cho đầu từ của họ với đầy đủ đặc tính bao gồm bộ xác nhận, mã hóa và xác thực, ẩn mạng Topo, tường lữa VoIP và sự kiểm tra cặn kẻ gói truyền. Khóa học của AudioCodes về Tập huấn Microsoft Lync cũng không bỏ qua những khả năng của bộ Session Border Controller, module này được hỗ trợ bởi cả các model cấu hình cổng truyền thông nâng cao ( Mediant 1000 và Mediant 3000) và các Model cổng "Ứng dụng dự phòng chi nhánh" ("Survivable Branch Appliance) (Mediant 1000) của sự kết nối giữa môi trường Microsoft và Skype Connect được cho phép bởi bộ E-SBC của AudioCodes, bộ E-SBC (Enterprise Session Border Controller).
Khách hàng doanh nghiệp có thể dựa trên sự kết nối của Skype Connect qua kết nối SIP Trunking và Microsoft Lync:
- Tiếp nhận cuộc thoại đến Microsoft Lync một cách trực tiếp thông qua Client của Skype
- Cài đặt cuộc gọi bởi thuận tiện về chi phí thấp của Skype qua tốc độ thoại toàn cầu đến cáp viễn thông trên lục địa và điện thoại di động từ - Client của Microsoft Lync.
- Cài đặt số gọi trực tuyến Skype hơn 25 quốc gia, cho phép xác nhận cuộc gọi nội địa thông qia cáp viễn thông và đi động.
- Cài đặt các nút ấn Skype trên website của họ để người sử dụng có thể gọi đến doanh nghiệp miễn phí.
- Cài đặt gọi ra ngoài hiển thị Caller ID để khách hàng biết ai đang gọi?
Cách thực hiện:
Bộ E-SBC của AudioCodes có khả năng cung cấp giao tiếp giữa Skype Connect và Server Microsoft Lync. Bộ E-SBC ngắt các phiên làm việc của Skype Connect từ mạng WAN, cung cấp các quy luật bảo mật với danh sách điều phối xác nhận (access control lists) (ACL) và lọc gói. sử dụng các đặc tính người dùng Back-to-Back để giải quyết các khả năng không tương thích SIP và cuối cùng là thông thoại vào/ra giữa doanh nghiệp và mạng Skype.
Ngoài ra, bộ E-SBC của AudioCodes cũng hỗ trợ giao tiếp kiểu PSTN khi cung cấp sự hỗ trợ cho cả 02 dạng hỗn hợp VoIP và các môi trường PSTN truyền thống. Với cấu hình này giúp làm giảm chi phí trang thiết bị và do đó cung cấp sự linh động nhiều hơn - cho phép các thiết bị tương tự có thể ngắt cả giao tiếp TDM từ dịch vụ PSTN và giao tiếp SIP từ Skype Connect.
 
Top