Giới thiệu Quản lý Data Center ảo

nang2911

Thành viên mới
Tham gia
12/10/2017
Bài viết
3
Unified Data Center Management Software – Phần mềm quản lý DC hợp nhất
Là DC đã ảo hoá vận hành tự phát được quản lý bằng thông báo và nhiều chính sách (policy) định sẵn bởi phần mềm, để tinh giản việc quản lý và vận hành đội ngũ. Một platform đã được thống nhất giúp đỡ bạn có thể theo dõi và quản lý toàn bộ vận dụng trên hạ tầng vật lý phức tạp và Hybrid Cloud. Công tác IT sẽ trở thành linh hoạt hơn và xử lý một số vấn đề mà xưa nay chẳng thể.
dưới đây là rất nhiều tính năng chủ yếu của một 1 Virtual Cloud Data Center.
>>> Xem thêm: bán dell r340

Cloud Automation
Hạ tầng và các áp dụng dịch vụ được đề xuất ưng chuẩn cổng self-service portal, địa điểm mà nhiều quản trị liệu viên, developer hay các một số user (business users) có lẽ sẽ mua các dịch vụ tương ứng với chính sách marketing định sẵn. Vấn đề cấp phát dịch vụ được thực hiện dứt điểm tự tiện. Một vài hạ tầng tuyệt vời và mô hình của thực hiện dịch vụ có thể được triển khai ngay ở trên bất cứ môi trường cloud nào. Tài nguyên cũng được cấp phát tự nhiên tùy thuộc ở trên một vài đề nghị của việc marketing dịch vụ. Các tác vụ thì lúc nào User theo dõi liên tục, quản lý và thăng bằng với tài nguyên, cũng thí dụ đổi thay lúc Có nhu cầu.
Cloud Operations
với 1 platform có lẽ sẽ được “co giãn” (scale out), quản trị liệu viên Nhìn thấy quyền thao tác dựa trên hiệu suất, nguy cơ của áp dụng (capacity) và quản lý cấu hình (configuration management). Vấn đề phân tích và cảnh báo còn giúp Nhận biết và sữa chữa nhiều lỗi tiềm tàng trước khi chúng thực thụ nguy hại Xuất hiện chữ tín dịch vụ. Bảng Dashboard quản lý hiệu suất trực quan sản xuất cho người quản điều trị mẫu nhìn siêu điển hình từ hạ tầng vật lý cho qua tài nguyên ảo và môi trường cloud (app-to-storage visibility).

>>> Xem thêm: bán dell r240khả năng quản lý đăng xuất cũng giúp gia tăng vấn đề phân tách các data không cấu trúc – unstructured data, để cho tiết nhiều đấy phương án xử lý vấn đề nhanh hơn. Các máy ảo (virtual machines) được cấp phát thêm hay rút lại tài nguyên (over and uder provisioned VM) đúng có nhu cầu nhằm mục đích là thăng bằng theo đề nghị dịch vụ sở hữu tính năng “tận dụng tài nguyên” – resource ultilization. Hơn nữa là nguy cơ mạnh mẽ trong việc định nghĩa một số kịch bản “what if” scenarios giúp suy đoán và logic hạ tầng, tài nguyên dùng trong mai sau.

Cloud Business
các CIO và nhân viên IT có khả năng demo và so sánh giá thành của việc thiết lập và một số khoản đầu tư, bao gồm private và public cloud. Còn một vài User thì sẽ góp mặt ngay giá dịch vụ trong một vài mục Server Catalog. Tính minh bạch của các căn, giá thành và uy tín của dịch vụ IT được sử dụng vì các phòng ban, giúp đỡ các bạn có lẽ sẽ xuất hiện được con số và kiểu dịch vụ IT được áp dụng thế nào. Nhiều dữ liệu industry benchmark và một số báo cáo còn giúp so sánh chi phí IT, Lý do........... Nguyên nhân giá để có thể tiết quyết định (tự xây dựng hoặc outsource) nhằm một vài siêu thị và nhà sản xuất dịch vụ cloud có lẽ sẽ cắt bớt chi phí.

>>> Xem thêm: bán dell T640
 
Top