1. thoitrangbabygap

  thoitrangbabygap Thành viên mới

  giới thiệu phần mềm kế toán friendly

  [​IMG] CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIN HỌC HOÀNG HƯNG
  - Địa chỉ: 20/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM
  - Điện thoại: 08.62 762 911 - 0987 765 001 - 0909 179 829
  - Email: contact@tinhochoanghung.com - Website: http://tinhochoanghung.com
  GIỚI THIỆU

  PHẦN MỀM KẾ TOÁN FRIENDLY


  Kính gửi : Quý Công ty


  Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng sự phát triển của Chúng tôi trong thời gian qua. Kính chúcc Quý khách hàng ngày một phát triển và gặt hái nhiều thành công mới công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.


  Phần mềm kế toán Friendly được xây dựng dựa trên tiêu chí : dễ sử dụng, nhanh và chính xác trong công tác quản lý kiểm sóat tài chính kế toán và quản lý kinh doanh, giảm thao tác thủ công ghi chép và quản lý sổ sách kế toán một cách logic, hiệu quả, chính xác. Tổ chức phần mềm bao gồm các phân hệ sau :

  I. Các phần hành chức năng trên phần mềm

  1.Kế toán tiền mặt, ngân hàng

  2.Kế toán thanh toán tạm ứng

  3.Quản lý mua hàng – công nợ phải trả

  4.Quản lý bán hàng – công nợ phải thu

  5.Quản lý hàng hoá tồn kho

  6.Kế toán tài sản cố định

  7.Kế toán công cụ dụng cụ

  8.Kế toán tổng hợp

  9.Kế toán thành phẩm

  10.Kế toán giá thành sản xuất.

  11.Hệ thống danh mục

  II. Nội dung trên các phân hệ

  1.Phân hệ kế toán tiền:

  oChứng từ thu - chi tiền mặt.

  oChứng từ rút – gửi nhân hàng

  oChứng từ kế toán khác.

  oBáo cáo tiền:

  §Báo cáo quỹ tiền mặt thu chi hàng ngày tại Công ty.

  §Theo dõi chi tiết số dư, nhật ký vào ra tại các ngân hàng.

  §Báo cáo tổng hợp số dư theo Ngân hàng.


  ØĐáp ứng yêu cầu: Thực hiện công tác thu chi tiền mặt và TGNH kịp thời hàng ngày, cho phép tham chiếu tồn quỹ tiền mặt trên các form lập chứng từ thu chi tiền mặt. Báo cáo kịp thời và phản ánh chính xác lượng tiền mặt và TGNH lưu thông hàng ngày.


  2.Phân hệ quản lý hoạt động kinh doanh hàng hóa:

  oChứng từ nhập hàng hóa

  oChứng từ nhập khẩu hàng hóa

  oChứng từ nhập chuyển kho nội bộ

  oChứng từ nhập hàng bán bị trả lại.

  oIn phiếu nhập theo mẫu có sẵn.

  oBáo cáo nhập hàng hóa

  §Thống kê số lượng vật tư, hàng hoá mua theo nhà cung cấp, theo nhóm, mã hàng hóa….

  §Báo cáo nhập hàng theo mặt hàng và nhà cung cấp.

  §Công nợ mua hàng theo từng nhà cung cấp.

  oChứng từ xuất bán hàng hóa

  oGiá xuất kho: trung bình cuối tháng.

  oChứng từ xuất chuyển kho nội bộ.

  oChứng từ xuất khác.

  oBáo cáo xuất bán hàng hóa

  §Sổ chi tiết bán hàng hoá theo khách hàng, mặt hàng, nhóm hàng….

  §Báo cáo theo dõi doanh thu tiêu thụ qua các kênh phân phối.

  §Sổ chi tiết công nợ phải thu theo đối tượng khách hàng.

  §Sổ tổng hợp công nợ phải thu theo đối tượng khách hàng.

  §Phân tích tuổi nợ phải thu.

  oBáo cáo hàng hóa tồn kho:

  §Báo cáo nhập xuất tồn kho hàng hóa.

  §Thẻ kho hàng hóa.

  §Truy vấn tồn kho hàng hóa

  §Sổ chi tiết tài khoản kho hàng hóa.

  §Sổ tổng hợp tồn kho.

  §Báo cáo chi tiết nhập hàng theo mặt hàng và theo NCC.

  §Báo cáo chi tiết xuất hàng theo mặt hàng và khách hàng.

  oDanh mục ngành hàng

  oDanh mục loại hàng.

  oDanh mục nhóm hàng.

  oDanh mục hàng hóa.


  ØĐáp ứng yêu cầu: Thực hiện công tác nhập xuất hàng hóa kịp thời, báo cáo chính xác và nhanh chóng doanh thu phát sinh hàng ngày.

  -Báo cáo kịp thời và phản ánh chính xác lượng hàng hóa nhập xuất và tồn kho hàng ngày.

  -Hệ thống báo cáo doanh thu được tổ chức tiện ích với nhiều cách chọn lọc thể hiện số liệu doanh thu, giá vốn, lãi gộp nhằm phục vụ cho công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày cho Ban Giám Đốc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

  -Báo cáo công nợ phải thu chi tiết và tổng hợp theo từng đối tượng khách hàng, Bảng phân tích tuổi nợ phải thu nhằm tiện ích cho việc theo dõi phân tích tuổi nợ của từng khách hàng nhằm kiểm soát các khoản công nợ quá hạn thanh toán.


  3.Phân hệ quản lý hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ:

  oChứng từ xuất dịch vụ theo từng lọai sản phẩm dịch vụ.

  oBáo cáo doanh thu dịch vụ:

  §Báo cáo theo dõi doanh thu dịch vụ từng loại sản phẩm dịch vụ.

  §Chi tiết công nợ phải thu dịch vụ

  §Tổng hợp công nợ phải thu dịch vụ.

  ØĐáp ứng yêu cầu:

  -Hệ thống báo cáo doanh thu dịch vụ được tổ chức một cách chuyên nghiệp và rất tiện ích với nhiều cách chọn lọc thể hiện số liệu doanh thu dịch vụ, giá thành sản phẩm dịch vụ, lãi gộp nhằm phục vụ cho công tác báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày cho Ban Giám Đốc một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

  -Với tiện ích cho phép truy xuất nhiều dạng báo cáo doanh thu nhằm giúp cho Ban Giám Đốc doanh nghiệp thuận lợi trong việc theo dõi doanh thu, lãi gộp cho từng lọai sản phẩm dịch vụ một các kịp thời và chính xác.


  4.Phân hệ quản lý Công cụ dụng cụ:


  oChứng từ nhập CCDC

  oChứng từ Xuất CCDC

  oChuyển danh sách CCDC sang tháng sau.

  oBáo cáo CCDC

  §Thẻ CCDC

  §Bảng tính phân bổ CCDC

  §Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

  oCập nhật danh mục CCDC

  oCập nhật số dư đầu kỳ CCDC

  oĐổi số chứng từ.

  ØĐáp ứng yêu cầu:

  -Đáp ứng yêu cầu quản lý tất cả công cu dụng cụ sử dụng tại doanh nghiệp, cho phép theo dõi CCDC được sử dụng tại từng bộ phận. Chức năng phân bổ chi phí CCDC tự động giúp doanh nghiệp giảm tối đa thời gian tác nghiệp đồng thời cung cấp số liệu chính xác và kịp thời.


  5.Kế toán tài sản cố định:

  oChứng từ nhập TSCĐ.

  oChứng từ Xuất TSCĐ.

  oTính khấu hao TSCĐ tự động.

  oChuyển danh sách TSCĐ sang tháng sau.

  oBáo cáo TSCĐ.

  §Bảng tính khấu hao TSCĐ.

  §Bảng tổng hợp khấu hao TSCĐ.

  §Thẻ TSCĐ.

  §Bảng theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng.

  §Báo cáo tổng hợp tăng giảm TSCĐ.

  oCập nhật danh mục TSCĐ.

  oCập nhật số dư đầu kỳ TSCĐ.

  oĐổi số chứng từ.


  ØĐáp ứng yêu cầu:

  -Đáp ứng yêu cầu quản lý tất cả TSCĐ sử dụng tại doanh nghiệp, cho phép theo dõi TSCĐ được sử dụng tại từng bộ phận. theo dõi phát sinh tăng giảm TSCĐ theo từng thời điễm. Chức năng phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ tự động giúp doanh nghiệp giảm tối đa thời gian tác nghiệp đồng thời cung cấp số liệu chính xác và kịp thời.


  6.Phân hệ Kế toán tổng hợp:

  oChức năng tổng hợp chứng từ phát sinh.

  oChuyển số dư tài khoản.

  oNhật ký đóng mở sổ kế toán.

  oBáo cáo tổng hợp

  §Sổ cái chi tiết tài khoản.

  §Sổ cái tổng hợp tài khoản.

  §Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng.

  §Tổng hợp tài khoản theo đối tượng.

  §Bảng kê chứng từ phát sinh.

  oBáo cáo tổng hợp chi phí.

  §Báo cáo chi tiết chi phí theo khoản mục.

  §Báo cáo tổng hợp chi phí năm.

  §Phân bổ chi phí 142 - 242.

  oBáo cáo tài chính.

  §Bảng cân đối số phát sinh.

  §Bảng cân đối kế toán.

  §Báo cáo KQHĐKD.

  §Bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.


  7.Phân hệ quản lý hệ thống danh mục:

  oDanh mục tỷ giá.

  oDanh mục nhóm đối tượng.

  oDanh mục đối tượng

  oDanh mục bộ phận

  oDanh mục tài khỏan.

  oDanh mục lọai hình.

  oDanh mục khỏan mục phí.

  oDanh mục kết chuyển.

  oDanh mục tùy chọn.

  oDanh mục kho.

  oDanh mục đơn vị tính.

  oDanh mục khu vực.

  oDanh mục tỉnh thành…..


  8.Yêu cầu đặc thù

  Với những yêu cầu đặc thù về bán hàng, sản xuất, chúng tôi sẽ phân tích khảo soát và phát triển phẩn mềm chuyên sâu đặc thù theo đúng với yêu cầu thực tế tại Quý công ty. Với những nghiệp vụ đặc thù sau mà chúng tôi đã triển khai với khách hàng theo yêu cầu thực tế :

  -Quản lý điều phối đơn hàng

  -CRM khách hàng đặt hàng từ Website

  -Quản lý sản xuất, tính giá thành sản phẩm.

  -Thiết kế quy trình nghiệp vụ theo thực tế yêu cầu khách hàng.

  -Kế toán theo mô hình tổng công ty, nhiều chi nhánh.

  -Kế toán về chiết khấu giá, chính sách khuyến mãi, ngân sách sử dụng,…


  II. Giao diện tham khảo

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - giới thiệu phần Diễn đàn Date
Giới Thiệu Cách Quản Lý POSM Bằng Phần Mềm Điện tử - Viễn thông 10/4/2019
Giới thiệu phần mềm GIMP bằng tiếng việt Chuyên ngành 20/5/2017
Giới Thiệu và Hướng Dẫn Cài Đặt Phần Mềm CMS Quản Lý Camera Phần mềm hữu ích 27/5/2016
Phần mềm quản lý phòng khám Bestsoft – Giới thiệu Thủ thuật Internet 6/8/2015
Microsoft giới thiệu logo mới cho dịch vụ tìm kiếm Bing Bản tin sinh viên 21/9/2013
Giới thiệu phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt Solid SMS Pro Thủ thuật Máy tính 28/6/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP