Giáo trình thiết kế website

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Phần I Giới thiệu ngôn ngữ Html
I. Các thẻ định cấu trúc tài liệu

1.1 HTML
[img src="file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" alt="Text Box: Cặp thẻ này được sử dụng để xác nhận một tài liệu là tài liệu HTML, tức là nó có sử dụng các thẻ HTML để trình bày. Toàn bộ nội dung của tài liệu được đặt giữa cặp thẻ này.

Cú pháp:




Trình duyệt sẽ xem các tài liệu không sử dụng thẻ <HTML> như những tệp tin văn bản bình thường.

1.2 HEAD
Thẻ HEAD được dùng để xác định phần mở đầu cho tài liệu.


[img src="file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif" alt="Text Box:

Cú pháp:
1.3 TITLE
Cặp thẻ này chỉ có thể sử dụng trong phần mở đầu của tài liệu, tức là nó phải nằm trong thẻ phạm vi giới hạn bởi cặp thẻ <HEAD>.

Cú pháp:

[img src="file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gif" alt="Text Box:
ST
 

Đính kèm

  • website.ZIP
    1,1 MB · Lượt xem: 157
Top