Giáo trình PHP & MySQL Tiếng Việt của ĐH KHTN

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
Tên tài liệu : Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM
Tác giả : Trung tâm tin học ĐH KHTN
Số lượng PDF : 4
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Format : PDF
Thể loại :Tài liệu giảng dạy lập trình

ebook-lap-trinh-php-dhkhtn.jpg

Giới thiệu

Module 1
Bài 1 Tổng quan …………………………………………………………… 2
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở …………………………………………. 12
Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi ………………. 22
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP …………………………………………. 37
Bài 5 Xử lý tập tin ………………………………………………………. 44
Bài 6 Mảng cơ bản ……………………………………………………… 55
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản ……………………….. 65
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở ………………………………. 81
Bài 9 Sử dụng dịch vụ …………………………………………………. 9

Module 2
Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở ………………………………… 2
Bài 2 Javascript căn bản………………………………………………. 13
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript …………………………………… 29
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao …………………….. 37
Bài 5 XML ………………………………………………………………….. 50
Bài 6 XML – DOM ……………………………………………………….. 65
Bài 7 Tích hợp mã PHP ……………………………………………….. 74
Bài 8 SESSION – COOKIE ………………………………………………. 85
Bài 9 Hoàn chỉnh website ……………………………………………. 95

Module 3
Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL ……………………………………….. 2
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT ……………………. 24
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu ….. 42
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1 ………………. 57
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2 ………………. 69
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web …………………………… 80
Bài 7 PHP Email & Secure Email …………………………………… 88
Bài 8 Smarty – Template Engine 1 ………………………………… 96
Bài 9 Smarty – Template Engine 2 ………………………………. 110
Bài 10 Xây dựng Web Service …………………………………….. 123

Module 4
Bài 1: Mô hình MVC ……………………………………………………… 2
Bài 2 Model ………………………………………………………………. 16
Bài 3 View …………………………………………………………………. 28
Bài 4 Controller………………………………………………………….. 35
Bài 5 Ajax 1 ……………………………………………………………….. 42
Bài 6 Ajax 2 ……………………………………………………………….. 64
Bài 7 Jquery ………………………………………………………………. 73
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart) ………………………………….. 87
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng …………………………………………. 97

Link download ebook

Link Fshare --> https://www.fshare.vn/file/FLEYFX7TAQI4
Link Google Drive --> https://drive.google.com/file/d/0B8K7xPexgNemZEhEV1pZS2JMWE0/
Link Mediafire --> http://www.mediafire.com/file/17eh9j1dkg277y9/

Tham khảo thêm:
3 CD Giáo trình MySQL & PHP - ĐH.KHTN
 
Hiệu chỉnh:

luyenhoang_90

Thành viên mới
Tham gia
14/9/2011
Bài viết
1
mình là sinh viên vừa ra trường, thật khó để tim được 1 công việc đúng như chương trình mình đã được học ở trường
có bạn nào biết trung tâm đào tạo lập trình viên java tại Đà Nẵng không, chỉ giúp mình với,
 
Top