1. gaconueh2005

  gaconueh2005 https://www.facebook.com/Rainetrip/ Thành viên thân thiết

  Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại- TG : Lê Trung Thành

  Đây là giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành( Đại học Đà Lạt ) .Các bạn tham khảo nha
  Nội dung:
  Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại.

  Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

  Chức năng của NHTM

  Khái quát chung về hoạt động của NHTM


  Chương 2: Quản lý tài sản, nguồn vốn ngân hàng thương mại.


  Bảng cân đối kế toán của NHTM

  Quản lí tài sản

  Quản lí nguồn vốn


  Chương 3: Thanh toán không dùng tiền mặt.


  Khái quát chung thanh toán không dùng tiền mặt.

  Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.


  Chương 4: Khái quát chung về tín dụng ngân hàng.

  Khái niệm và phân loại

  qui trình tín dụng

  Đảm bảo tín dụng
  Chương 5: Cho vay các doanh nghiệp.


  Cho vay ngắn hạn

  Cho vay trung & dài hạn


  Chương 6: Cho vay cá nhân và hộ gia đình.


  Cho vay tiêu dùng

  Cho vay hộ nông dân


  Chương 7: Các hình thức tín dụng đặc biệt.


  Cho thuê tài chính

  Bảo lãnh ngân hàng


  Chương 8: Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và một số dịch vụ ngân hàng mới.


  Nghiệp vụ NH quốc tế

  Một số nghiệp vụ mới


  Một vài hình ảnh trong giáo trình :

  [​IMG]


  [​IMG]


  Nguồn :sưu tầm

  Chúc các bạn học tốt :)
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP