Giáo trình kế toán ngân hàng tham khảo

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Đây là tài liệu của giảng viên Nguyễn Thị Hải Bình . Nội dung tài liệu :
Chương II : kế toán nguồn vốn hoạt động của ngân hàng thương mại
Chương III : Kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư tài chính
Chương IV : Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ vàcác hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
Chương V :Kế toán nghiệp vụ kinh doanh Ngoại tệ và vàng bạc
Chương VI :Kế toán nghiệp vụ thanh toán và tín dụng quốc tế
Chương VII Kế toán tài sản cố định Và công cụ lao động trong NHTM
Chương VIII : kế toán thu nhập - chi phí và kết quả kinh doanh của nhtm
Chương II
KẾ TOÁN NGUỒN VỐN HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Nguồn vốn của NHTM gồm hai nguồn chủ yếu: vốn tự có và vốn huy động. Mỗi loại nguồn vốn có nội dung kinh tế, yêu cầu quản lý và phương pháp hạch toán khác nhau.
1. Kế toán vốn tự có (VTC)
1.1. Một số nét về vốn tự có của ngân hàng thương mại
Vốn tự có là nguồn lực tự có mà chủ ngân hàng sở hữu và sử dụng vào mục đích kinh doanh theo luật định. Vốn tự có tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của NHTM song nó lại là yếu tố cơ bản đầu tiên quyết định sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng. Mặt khác, với chức năng bảo vệ VTC được coi như tài sản đảm bảo gây lòng tin đối với khách hàng, duy trì khả năng thanh toán trong trường hợp ngân hàng gặp thua lỗ. Vốn tự có cũng là căn cứ để tính toán các hệ số đảm bảo an toàn và các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Theo điều 20, Luật các tổ chức tín dụng quy định: VTC của NHTM bao gồm giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số tài sản Nợ khác (như chênh lệch đánh giá lại tài sản, lợi nhận chưa phân phối...).
Như vậy, vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm 3 bộ phận là: Vốn của NHTM, quỹ của NHTM và các tài sản Nợ khác được xếp vào vốn.
1.1.1. Vốn của ngân hàng thương mại
a. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ được quy định trong điều lệ của NHTM và tối thiểu phải bằng vốn pháp định. Vốn điều lệ là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng. Nguồn hình thành vốn điều lệ phụ thuộc vào tính chất sở hữu của từng loại hình ngân hàng. Đối với ngân hàng thương mại Nhà nước do Nhà nước cấp 100%, đối với ngân hàng thương mại ngoài Nhà nước (NHTM cổ phần...) được hình thành do các cổ đông đóng góp dưới hình thức mua cổ phần hoặc các bên tham gia liên doanh đóng góp.

St
Chúc các bạn học tốt
 

Đính kèm

 • G baigiang.rar
  215,1 KB · Lượt xem: 266

gaconueh2005

https://www.facebook.com/Rainetrip/
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Giáo trình kế tóan ngân hàng ( trường đại học Huế ) .
Tác giả : Lê Thị Kim Liên
Nội dung : gồm 8 chương
 1. Tổng quan về kế tóan ngân hàng
 2. Báo cáo tài chính trong các ngân hàng thương mại
 3. Kế toán nghiệp vụ ngân quĩ
 4. Kế toán tài sản cố định
 5. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
 6. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
 7. Kế toán thanh toán qua ngân hàng
 8. Kế toán vốn chủ sở hữu và kết quả kinh doanh
St
 

Đính kèm

 • KTNH.rar
  1,7 MB · Lượt xem: 122
Top